Oferta

Produkty Skyray Fluorescencyjny spektrofotometr rentgenowski z dyspresją energii (EDXRF)

Analizator siarki EDX3200S PLUS

Dziedziny zastosowania: Przemysł petrochemiczny, przemysł wydobywczy ropy naftowej, analiza ciał stałych i cieczy. Charakterystyka: Mały i elegancki analizator, kt…
czytaj więcej

Specjalistyczny analizator pierwiastków w pełnym zakresie EDX3600B

Dziedziny zastosowania: Przemysł przetwórstwa stali i metali nieżelaznych, testowanie cementu i analiza kruszyw mineralnych. Charakterystyka: Detektor SSD …
czytaj więcej

Analizator metali ciężkich w ochronie środowiska EHM-X100

Dziedziny zastosowania: Monitoring jakości powietrza. Analiza cząsteczek w powietrzu. Pomiary tła zanieczyszczeń atmosfery. Certyfikacja i pozwol…
czytaj więcej

Spektrometr EDX1800B do analiz RoHS

Dziedziny zastosowania: Testy RoHS. Badanie zawartości metali szlachetnych, takich jak Au, Pt, Ag, itp. oraz biżuterii. Pomiary grubości powłoki metalic…
czytaj więcej

Specjalistyczny analizator do wykrywania halogenków EDX3600H

Dziedziny zastosowania: Analizy zawartości halogenków, pełna analiza pierwiastkowa, testy RoHS i pomiary powłok. Charakterystyka: Wysokowydajne źró…
czytaj więcej

Spektrometr XRF EDX 9000

Dziedziny zastosowania: Głównie używany w przemyśle wykorzystującym dyrektywę RoHS, przemyśle przetwórczym metali szlachetnych i biżuterii, w bankach, przy sprz…
czytaj więcej

Wielopozycyjny analizator pierwiastków w pełnym zakresie EDX6000B

Dziedziny zastosowania: Przemysł przetwórstwa stali i metali nieżelaznych, analizy cementu i kruszyw mineralnych oraz testy RoHS. Charakterystyka: Detektor…
czytaj więcej

Seria ręcznych spektrometrów XRF „Genius”

Ręczny analizator metali szlachetnych Genius 1000 XRF Ręczny analizator pierwiastków niebezpiecznych Genius 3000 XRF Ręczny analizator stopów i stali nierdzewn…
czytaj więcej

Przenośny, wielofunkcjonalny analizator EDX Portable-I

Dziedziny zastosowania: Badania hydrologiczne, pomiary powłok, badania geograficzne i archeologiczne. Charakterystyka: Zintegrowane miniaturowe źródło pro…
czytaj więcej

Super XRF1050

Dziedziny zastosowania: Analiza śladowych ilości metali ciężkich w glebie, powietrzu i wodzie (ochrona środowiska). Analiza śladowych ilości pierwiastkó…
czytaj więcej

Analizator grubości powłok Thick 800A

Dziedziny zastosowania: Pomiary grubości powłok, składu pierwiastkowego powłok i roztworów. Charakterystyka: Kolimator (0,1 mikro) do testów punktow…
czytaj więcej

Analizator grubości powłok Thick 8000

Dziedziny zastosowania: Pomiary grubości powłok metalicznych i składu pierwiastkowego (przemysł galwanotechniczny, metali szlachetnych, produkcja obwodów drukowanych, …
czytaj więcej

Analizator metali szlachetnych EDX600

Dziedziny zastosowania: Badanie zawartości metali szlachetnych, takich jak Au, Pt, Ag, itp. oraz biżuterii. Pomiary grubości powłoki metalicznej, badanie zawarto…
czytaj więcej

Analizator metali szlachetnych EDX880

Dziedziny zastosowania: Badanie zawartości metali szlachetnych w biżuterii. Pomiary metali szlachetnych, powłok, itp. Fluorescencyjna analiza rentgenows…
czytaj więcej

Analizator metali szlachetnych EDX3000

Dziedziny zastosowania: Au, Ag, Pt, Pd, Cu, Zn, Ni, itp. Charakterystyka: Wbudowany wzmacniacz sygnału-do-szumu, który usprawnia wydajność i stabilność prz…
czytaj więcej

Analizator RoHS, metali szlachetnych i pierwiastków w pełnym zakresie EDX3000D

Dziedziny zastosowania: Elektronika i urządzenia elektryczne, analiza pierwiastków niebezpiecznych w tworzywach sztucznych, drewnie, szkle i innych materiałach…
czytaj więcej

Inteligentny analizator metali szlachetnych Smart 100

Dziedziny zastosowania: Przemysł przetwórczy metali szlachetnych i biżuterii, sklepy z biżuterią, zakłady metalurgii metali szlachetnych, instytucje badające jakość, c…
czytaj więcej