Oferta

Pobierz katalog wydrukuj kartę produktu

Analizator elementarny EA3100 Series

Firma EuroVector zajmująca się analizą pierwiastkową jest w pełni poświęcona rozwojowi nowoczesnych analizatorów pierwiastkowych (EA) do równoczesnego oznaczania CHNS i O. Seria analizatorów elementarnych CHNS-O EA3100, z dedykowanym oprogramowaniem WeaverTMSW, pozwala na najdokładniejsze oznaczanie węgla, azotu, wodoru i siarki w praktycznie wszystkich istniejących substancjach. Ilościowe oznaczenie CHNS wykonuje się poprzez tylko trzy podstawowe etapy: spalanie próbki w wysokiej temperaturze, szybkie oddzielenie powstałych form gazowych i detekcję TCD. Oznaczanie zawartości tlenu odbywa się w tym samym instrumencie w trybie pirolizy poprzez szybką zmianę konfiguracji.
Opracowany po raz pierwszy w 1995 roku, dziś nowy EA3100 redefiniuje najnowocześniejszą analizę elementarną dzięki minimalnej powierzchni, rozszerzonemu zakresowi analitycznemu i trybowi wieloinstrumentowej analizy stosując oprogramowanie WeaverTMSW. Dzięki nowym funkcjom oprogramowania WEAVER.NET, EuroVector w unikalny sposób zapewnia równoczesną analizę CHNS i O z różnych instrumentów sterowanych przez jedną stację PC.

Zastosowanie analizatorów elementarnych CHNS-O EA3100:
 • Żywność, pasza, zboża - EA3100 jest superszybki, niezawodny i przyjazny dla środowiska do analiz N-białkowych;
   
 • Gleby, osady, skały, warzywa - znalezienie nowych gruntów ornych i zrównoważenie stosunku C/N w glebie, stężenia S i stosunku TIC/TOC, skutkuje lepszą jakością produkcji i pełnym poszanowaniem środowiska;
   
 • Chemia, farmacja,  związki organiczne, syntetyczne, polimery- EA3100, z bezkonkurencyjną granicą wykrywalności i 6 minutowym czasem analizy CHNS-O, jest idealnym narzędziem do kontrolowania wysokich globalnych kosztów złego zarządzania chemikaliami i związanego z tym ryzyka dla zdrowia i środowiska;
   
 • Środowisko, rośliny, gałęzie, liście, korzenie - oznaczanie stężenia mikroelementów w roślinach i warzywach jest nieocenioną pomocą przy podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania składnikami odżywczymi, zarówno w agronomii, jak i ochronie ekosystemów;
   
 • Energia, węgiel, ropa naftowa i smary, biopaliwa, biomasy, odpady - EA3100 zapewnia najwyższy poziom wydajności analizy w nowych zadaniach energetycznych, takich jak wybór czystszych materiałów palnych i przekształcanie odpadów niebezpiecznych w bezpieczną energię.