Oferta

wydrukuj kartę produktu

Analizator termograwimetryczny TGA - SERIA 2000

Termiczna analiza grawimetryczna 19 próbek m. in.: węgli, koksu, grafitu, cementu, boksytów, rud żelaza, żywności, pasz, mąki, gumy, nawozów, tworzyw sztucznych itp.
Oznaczanie: wilgoci, substancji lotnych, popiołu, węgiel odgazowany, LOI


Analizator TGA-2000A zawiera opatentowany system podwójnej karuzeli ceramicznej bądź wykonanej z metalu, umożliwiający automatyczne umieszczanie i usuwanie ceramicznych pokryw tygli, przy analizie części lotnych


Cechy aparatu:
  • Rozmiar próbki: od 0.1 do maksymalnie 10 gramów
  • Liczba próbek: od 1 do 19 [19 + 1 referencyjna]. Dostępne także modele z różną liczbą próbek 12, 16, 20, 24
  • Zakres rejestracji ubytku masy: 0 ~ 100 %
  • Precyzja instrumentu: odchylenie standardowe ± 0.0002 g
  • Waga: w pełni wyposażona markowa, precyzyjna waga z wyświetlaczem
  • Czułość wagi: 0,0001 g
  • Zakres temperatur pieca: zakres rejestrowanych temperatur 40 ~ 1000 ºC
  • Konfiguracja z podwójną karuzelą z automatycznym umieszczaniem i usuwaniem pokryw tygli przy oznaczaniu części lotnych
  • Stabilność temperatury pieca: ± 1º C w 105º C, dla innych temperatur ± 2º C


Oprogramowanie:
Oprogramowanie urządzenia jest zintegrowane        
z pakietem Microsoft Office – wyniki są przechowywane automatycznie w bazie danych programu Microsoft Access. Dane mogą być eksportowane automatycznie lub ręcznie do formatu TXT, CSV i formatu XLS do programu Microsoft Excel lub do systemu Laboratory Information Management System (LIMS), dane mogą być również drukowane automatycznie po analizie w ręcznie konfigurowalnym układzie.