Oferta

wydrukuj kartę produktu

Analizator fluorescencji atomowej AFS200T

Dziedziny zastosowania:
Geologia, ochrona środowiska, metalurgia, przemysł spożywczy, biologia, medycyna, rolnictwo i hodowla roślin, przemysł lekki i kosmetyczny, itd.

Charakterystyka:
Analiza szeregu pierwiastków: As, Sb, Bi, Hg, Se, Te, Pb, Sn, Ge, Zn, Cd, itd.
Limity detekcji: As, Sb, Bi ≤ 0,01 ng/ml, Hg ≤ 0,001 ng/ml.
Dokładność ≤ 1%, zakres liniowości: większy niż 3 rzędy wielkości
Niedyspersyjny system optyczny: prosta konstrukcja, maksymalnie jednoczesne pomiary dwóch pierwiastków.
Automatyczne sterowanie napięciem lampy, ujemnym wysokim napięciem oraz obrotami pompy perystaltycznej.