Posiadamy własne konstrukcje aparatury i unikatowe wdrożenia
Jesteśmy pionierami w zakresie analiz śladowych związków azotu, siarki i chloru na rynku polskim, zautomatyzowanych analizatorów: chemicznych, sorpcji, mikroporowatosci, granulometrów i potencjału Zeta.
Reometr do proszków model FT-4 (Freeman - Micromeritics)

Syl & Ant Instruments

Skontaktuj się

032 230-32-01

Aparatura do badania paliw, ceramiki oraz analiz chemicznych innych substancji, a także urządzenia do analizy porowatości materiałów

dowiedz się więcej
Firma Syl & Ant Instruments została założona w 1992 r. przez inż. Józefa Nitkę, współautora oraz autora 7 patentów, a także 75 wzorów użytkowych. Jest to laureat konkursów wynalazczych, jedna z dwóch osób reprezentujących PAN na I Światowej Wystawie Osiągnięć Młodych Wynalazców, członek Stowarzyszeń podległych NOT oraz jeden z członków założycieli elitarnego Towarzystwa Konsultantów Polskich. Syl & Ant Instruments od lat oferuje innowacyjną aparaturę do badania paliw ciekłych, stałych jak i alternatywnych, a także analiz chemicznych i fizykochemicznych różnych substancji. Proponujemy również urządzenia do analizy porowatości materiałów, analizatory powierzchni właściwej oraz do określenia uziarnienia i kształtu ziaren. Ponadto zapewniamy Klientom unikatowe spektrometry masowe w tym do analizy oddechu jak i zapachu, spektrometry stołowe NMR, czy też chromatografy gazowe z detekcją masową jak i mini chromatografy oraz chromatografy odwrócone (iGC). Nasza oferta obejmuje też spektrometry XRF, analizatory sorpcji pary wodnej, zautomatyzowane i zwykłe reaktory chemiczne oraz generatory gazów, sprzęt kriogeniczny dla nauki, przemysłu i medycyny i inne akcesoria. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu Klientów, systematycznie uzupełniamy asortyment o nowe techniki pomiarowe, tak, aby jeszcze skuteczniej rozwiązywać problemy analityczne. Zapraszamy do współpracy.