Oferta

wydrukuj kartę produktu

Spektrometr laserowy

Laserowy analizator gazu online GALAS 6

Dziedziny zastosowania:
 • Monitorowanie w spalinach gazowych produktów, takich jak HF, HCl, NH3 w elektrolitycznych fabrykach aluminium.
 • Monitorowanie ulatniania się gazowego NH3 w procesie odazotowania spalin w elektrowniach węglowych.
 • Monitorowanie CO, CO2 i O2 w konwerterach, piecach ciepłowniczych przy dozowaniu węgla w przemyśle metalowym.
 • Monitorowanie gazów żrących, takich jak HF, H2S oraz śladowych ilości H2O w przemyśle petrochemicznym i chemicznym.
 • HF, HCl, CO i CO2 przy spalaniu odpadów.
 • Monitorowanie H2S i NH3 na składowiskach odpadów.
 • Monitorowanie CO i CO2 w przetwórstwie tytoniu.
 • Monitorowanie H2S przy oczyszczaniu ścieków.
 • Monitorowanie H2S, NH3, CO i CO2 w powietrzu.
 • Monitorowanie H2O, CO2 i O2 w przemysłowych procesach technologicznych

Charakterystyka:
 • Brak zakłóceń krzyżowych – dany gaz może absorbować światło laserowe tylko przy danej długości fali.
 • Unikalna konstrukcja optyczna, która efektywnie eliminuje wpływ wibracji na pomiary absorpcji.
 • Elastyczny tryb pomiarowy – pomiary mogą być wykonywane na miejscu w gazach o temperaturze do 1000 ºC, a także analizowane i monitorowane w połączeniu z systemem przepuszczania próbek (bypass).
 • Algorytm kompensacji natężenia światła zapewnia dokładne wyniki podawane przez instrument w przypadku warunków dużego zapylenia i obecności cząsteczek w gazie.
 • Wiele trybów analitycznych, w tym: absorpcja bezpośrednia, 1f, 2f, itd. W połączeniu z użyciem profesjonalnej metody analizy widma, gwarantuje dużą czułość pomiarową wyników i liniowość zakresu.
 • Kompensacja temperatury i ciśnienia z użyciem wewnętrznych i zewnętrznych czujników, w połączeniu ze zoptymalizowanym algorytmem – wszystko to poprawia dokładność pomiarów.
 • Rozproszona technologia mikro-przetwarzania, zaprojektowana do szybkiej analizy, z czasem reakcji ≤ 1 s.

GALAS 6-S, GALAS 6-L
Technologia światłowodowa pozwala na monitoring wielopunktowy.
Automatyczna kalibracja dzięki wbudowanemu modułowi kalibracyjnemu.


GALAS 6T-S, GALAS 6T-L
Moduł analizatora zintegrowany z modułem transmisyjnym i odbiorczym, spełnia większość wymagań operatorów. Brak materiałów eksploatacyjnych, niskie koszty obsługi.

GALAS 6T-P2000, GALAS 6V-P2000
Zwarta optyka oparta o technikę odbicia światła, zapewnia łatwą instalację i obsługę urządzenia.
Komora do wchłaniania cząstek zawieszonych używana w warunkach dużego zapylenia (50 g/m3).
Sonda może wytrzymać temperaturę nawet 400 ºC, nadaje się do procesów odazotowania.
Specjalistyczny rękaw ochronny chroni sondę przed warunkami środowiska, przedłużając jej żywotność.

GALAS 6V-P300
Zwarta optyka oparta o odbicie światła, wbudowany analizator i opcjonalny drugi miernik zamiast standardowej konstrukcji – zmniejszają wymiary sprzętu, redukują koszty i ułatwiają jego użytkowanie.
Stosowany głównie do pomiarów gazów o temperaturze mniejszej niż 60 ºC.