Oferta

wydrukuj kartę produktu

Tester charakterystyki substancji proszkowych

PowderPro A1 (BT-1001) - Inteligentny tester charakterystyki substancji proszkowych

1. Krótkie wprowadzenie.

Właściwości fizyczne substancji proszkowej są jej podstawową cechą. Badanie własności fizycznych proszku ma ważne znaczenie praktyczne w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu, transporcie, magazynowaniu, zastosowaniu, itp. Choć właściwości fizyczne substancji proszkowych mają tak wielkie znaczenie praktyczne, ich testowanie to żmudny i długotrwały proces. Ze względu na niską dokładność pomiarów i niestabilność wyników, nie mogą one stanowić czynnika decydującego o pracach projektowych w inżynierii proszkowej. W celu uzyskania naukowych, prostych, szybkich i dokładnych wyników testowania proszków, firma Bettersize Instruments Ltd. opracowała tester właściwości fizycznych substancji proszkowych o nazwie BT-1001. Ten nowy rodzaj przyrządu do testów fizycznych integruje wiele nowoczesnych technik pomiarowych, które powodują, że pomiary właściwości fizycznych są naukowe, inteligentne i dokładne. Pomiary dokonywane przez inteligentny tester BT-1001 to następujące właściwości proszków: kąt załamania, kąt tarcia wewnętrznego (zsypu), współczynnik sypkości i płynności, itd. Instrument charakteryzuje się wysoką inteligencją, wielofunkcyjnością, prostą obsługą, dobrą powtarzalnością wyników, elastycznością warunków pomiarowych oraz zgodnością z szeregiem norm. Dzięki udanemu rozwojowi, instrument zapewnia precyzyjne narzędzia naukowe do pomiaru właściwości fizycznych substancji proszkowych

2. Główne cechy instrumentu BT-1001

Nr Mierzona właściwość Specyfikacja
1 Kąt tarcia wewnętrznego (repose angle) 0 – 90º, testowanie metodą obrazowania
2 Kąt załamania (collapse angle) 0 – 90º, testowanie metodą obrazowania
3 Kąt różnicowy (difference angle) 0 – 90º, obliczenia automatyczne
4 Kąt powierzchni płaskiej (flat plate angle) 0 – 99+º (wartość teoretyczna), testowanie metodą obrazowania
5 Dyspersyjność (dispersibility) Współczynnik: 0 – 25, obliczenia automatyczne
6 Ściśliwość (compressibility) Współczynnik: 0 – 25, obliczenia automatyczne
7 Współczynnik pustki (voidage) 0 – 100% (wartość teoretyczna), obliczenia automatyczne
8 Gęstość nasypowa (bulk density) Metoda stałoobjętościowa lub stałowagowa
9 Gęstość nasypowa z usadem (tap density) Metoda stałoobjętościowa lub stałowagowa
10 Jednorodność (uniformity) Współczynnik: 0 – 15, obliczenia automatyczne
11 Spoistość (cohesion) Współczynnik: 0 – 15, obliczenia automatyczne
12 Współczynnik sypkości (flowability) Współczynnik: 0 – 15, obliczenia automatyczne
13 Współczynnik pływności (floodability) Współczynnik: 0 – 100, obliczenia automatyczne
14 Rozmiar oka sita (sieve size) 45 – 3000 μm, obliczenia automatyczne

3. Główne zastosowania BT-1001: przemysł farmaceutyczny, ogniwa energetyczne, powierzchnie proszkowe, górnictwo minerałów niemetalicznych, grafit, przemysł spożywczy, metale nieżelazne, inżynieria projektowania materiałów proszkowych, badania właściwości proszków, edukacja, itd.
4. Dobra powtarzalność:
(1) Powody dobrej powtarzalności: a) obrazowanie przy pomiarach kąta tarcia wewnętrznego i kąta powierzchni płaskiej wykonywane przy użyciu matryc CCD i precyzyjnych obliczeń wykonywanych przez oprogramowanie; b) częstotliwość wibracji ekranu jest płynnie regulowana, co pozwala na równomierne dozowanie próbki; c) wszystkie procesy testujące są wykonywane automatycznie, co eliminuje możliwość błędu operatora.
(2) Przykład weryfikacji powtarzalności:
Powtarzalność powtórnego testu tej samej próbki

Normy dla każdej mierzonej przez BT-1001 wartości

1. Metody testowe dla kąta tarcia wewnętrznego (nasypu), gęstości nasypowej substancji niemetalicznych, gęstości nasypowej z usadem i ściśliwości według normy GB/T 16913-2008-4.5.
2. Gęstość nasypowa z usadem dla metody stałowagowej dla proszków metalicznych i niemetalicznych według normy GB/T 5162-2006/ISO3953:1993.
3. Dyspersyjność, kąt płaski, jednorodność i spoistość są potrzebne do obliczania współczynnika sypkości Carra, zgodnie z amerykańską normą ASTMD6393-08.
4. Zgodnie z normą 07/2010:20934E (gęstość nasypowa z usadem dla metody stałoobjętościowej) Farmakopei Europejskiej 7.0 oraz Farmakopei Amerykańskiej 616 (gęstość nasypowa z usadem dla metody stałoobjętościowej), itd.

5. Dobra jakość, łatwa obsługa i usługa zwolnienia z odpowiedzialności

(1) Powody niskiej awaryjności: a) użycie materiałów uważanych międzynarodowo za wzorcowe oraz znanych marek lub importowanych elementów takich jak obwody elektroniczne oraz zasilacze impulsowe z certyfikacją CE; b) każdy element jest sprawdzany, a jego obieg zapisywany, dzięki czemu można prześledzić jego drogę w zakładzie, a także poddawany ciągłemu 48-godzinnemu testowaniu na zużycie przed opuszczeniem fabryki; c) zgodność z normą ISO9001-2008.
(2) Łatwa obsługa: użycie komputera PC do sterowania instrumentem. Waga elektroniczna jest podłączona do komputera, a dane takie jak waga pojemnika, proszku i całkowita są komunikowane przez system automatycznie. Wyniki można wydrukować.
(3) Urządzenie posiada znak CE i gwarancję 12 miesięcy