Oferta

wydrukuj kartę produktu

Tester charakterystyki substancji proszkowych

HMKFlow 6393. Carr Index Powder Characteristics Tester


1. Krótkie wprowadzenie.

Właściwości fizyczne substancji proszkowej są jej podstawową cechą. Badanie własności fizycznych proszku ma ważne znaczenie praktyczne w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu, transporcie, magazynowaniu, zastosowaniu, itp. Choć właściwości fizyczne substancji proszkowych mają tak wielkie znaczenie praktyczne, ich testowanie to żmudny i długotrwały proces. Ze względu na niską dokładność pomiarów i niestabilność wyników, nie mogą one stanowić czynnika decydującego o pracach projektowych w inżynierii proszkowej. W celu uzyskania naukowych, prostych, szybkich i dokładnych wyników testowania proszków, firma Bettersize Instruments Ltd. opracowała tester właściwości fizycznych substancji proszkowych o nazwie BT-1001. Ten nowy rodzaj przyrządu do testów fizycznych integruje wiele nowoczesnych technik pomiarowych, które powodują, że pomiary właściwości fizycznych są naukowe, inteligentne i dokładne. Pomiary dokonywane przez inteligentny tester BT-1001 to następujące właściwości proszków: kąt załamania, kąt tarcia wewnętrznego (zsypu), współczynnik sypkości i płynności, itd. Instrument charakteryzuje się wysoką inteligencją, wielofunkcyjnością, prostą obsługą, dobrą powtarzalnością wyników, elastycznością warunków pomiarowych oraz zgodnością z szeregiem norm. Dzięki udanemu rozwojowi, instrument zapewnia precyzyjne narzędzia naukowe do pomiaru właściwości fizycznych substancji proszkowych

2. Główne cechy instrumentu BT-1001

Nr Mierzona właściwość Specyfikacja
1 Kąt tarcia wewnętrznego (repose angle) 0 – 90º, testowanie metodą obrazowania
2 Kąt załamania (collapse angle) 0 – 90º, testowanie metodą obrazowania
3 Kąt różnicowy (difference angle) 0 – 90º, obliczenia automatyczne
4 Kąt powierzchni płaskiej (flat plate angle) 0 – 99+º (wartość teoretyczna), testowanie metodą obrazowania
5 Dyspersyjność (dispersibility) Współczynnik: 0 – 25, obliczenia automatyczne
6 Ściśliwość (compressibility) Współczynnik: 0 – 25, obliczenia automatyczne
7 Współczynnik pustki (voidage) 0 – 100% (wartość teoretyczna), obliczenia automatyczne
8 Gęstość nasypowa (bulk density) Metoda stałoobjętościowa lub stałowagowa
9 Gęstość nasypowa z usadem (tap density) Metoda stałoobjętościowa lub stałowagowa
10 Jednorodność (uniformity) Współczynnik: 0 – 15, obliczenia automatyczne
11 Spoistość (cohesion) Współczynnik: 0 – 15, obliczenia automatyczne
12 Współczynnik sypkości (flowability) Współczynnik: 0 – 15, obliczenia automatyczne
13 Współczynnik pływności (floodability) Współczynnik: 0 – 100, obliczenia automatyczne
14 Rozmiar oka sita (sieve size) 45 – 3000 μm, obliczenia automatyczne

3. Główne zastosowania BT-1001: przemysł farmaceutyczny, ogniwa energetyczne, powierzchnie proszkowe, górnictwo minerałów niemetalicznych, grafit, przemysł spożywczy, metale nieżelazne, inżynieria projektowania materiałów proszkowych, badania właściwości proszków, edukacja, itd.
4. Dobra powtarzalność:
(1) Powody dobrej powtarzalności: a) obrazowanie przy pomiarach kąta tarcia wewnętrznego i kąta powierzchni płaskiej wykonywane przy użyciu matryc CCD i precyzyjnych obliczeń wykonywanych przez oprogramowanie; b) częstotliwość wibracji ekranu jest płynnie regulowana, co pozwala na równomierne dozowanie próbki; c) wszystkie procesy testujące są wykonywane automatycznie, co eliminuje możliwość błędu operatora.
(2) Przykład weryfikacji powtarzalności:
Powtarzalność powtórnego testu tej samej próbki

Normy dla każdej mierzonej przez BT-1001 wartości

1. Metody testowe dla kąta tarcia wewnętrznego (nasypu), gęstości nasypowej substancji niemetalicznych, gęstości nasypowej z usadem i ściśliwości według normy GB/T 16913-2008-4.5.
2. Gęstość nasypowa z usadem dla metody stałowagowej dla proszków metalicznych i niemetalicznych według normy GB/T 5162-2006/ISO3953:1993.
3. Dyspersyjność, kąt płaski, jednorodność i spoistość są potrzebne do obliczania współczynnika sypkości Carra, zgodnie z amerykańską normą ASTMD6393-08.
4. Zgodnie z normą 07/2010:20934E (gęstość nasypowa z usadem dla metody stałoobjętościowej) Farmakopei Europejskiej 7.0 oraz Farmakopei Amerykańskiej 616 (gęstość nasypowa z usadem dla metody stałoobjętościowej), itd.

5. Dobra jakość, łatwa obsługa i usługa zwolnienia z odpowiedzialności

(1) Powody niskiej awaryjności: a) użycie materiałów uważanych międzynarodowo za wzorcowe oraz znanych marek lub importowanych elementów takich jak obwody elektroniczne oraz zasilacze impulsowe z certyfikacją CE; b) każdy element jest sprawdzany, a jego obieg zapisywany, dzięki czemu można prześledzić jego drogę w zakładzie, a także poddawany ciągłemu 48-godzinnemu testowaniu na zużycie przed opuszczeniem fabryki; c) zgodność z normą ISO9001-2008.
(2) Łatwa obsługa: użycie komputera PC do sterowania instrumentem. Waga elektroniczna jest podłączona do komputera, a dane takie jak waga pojemnika, proszku i całkowita są komunikowane przez system automatycznie. Wyniki można wydrukować.
(3) Urządzenie posiada znak CE