Oferta

wydrukuj kartę produktu

VM-3000 Mercury Vapor Monitor – Przenośny aparat do pomiaru stężenia rtęci w powietrzu oraz innych gazach

Opisane poniżej analizatory rtęci znajdują zastosowanie w:
 • Pomiarach emisji
 • Pomiarach gazu ziemnego
 • Pomiarach jakości powietrza
 • Pomiarach czystości wody
 • Pomiarach próbek laboratoryjnych
VM-3000 Mercury Vapor Monitor – Przenośny aparat do pomiaru stężenia rtęci w powietrzu oraz innych gazach
Główne cechy aparatu:
 • ciągła praca
 • pomiar w czasie rzeczywistym
 • Metoda pomiarowa: pochłanianie promieniowania UV
 • Zakresy pomiarowe: 0.1-100 / 0-1000 / 0-2000 µg/m3
 • Ogrzewana optyczna cela bez efektu kondensacji
 • Zintegrowany rejestrator danych
 • Wbudowana bateria  umożliwiająca pracę w terenie

 


 

 

Specyfikacja techniczna

Metoda pomiarowa

Absorpcja UV

Długość fali

253,7 nm

Źródło UV

Niskociśnieniowa lampa rtęciowa (EDL)

Zakresy pomiarowe

0,1 do 100µg/m3 (0.01-10 ppb)

0 do 1000µg/m3

0 do 2000µg/m3 (0-200 ppb)

Czułość

0.1 µg/m3 (0.01 ppb)

Czas reakcji

(99% sygnału)

< 1 sekunda

Alarmy

Programowalne 3 poziomy

Sygnał wyjściowy

4…20mA; wyjście RS 232 do komputera, bądź drukarki

Zasilanie

Zewnętrzny akumulator 12V; opcjonalne 12 V baterie