Oferta

wydrukuj kartę produktu

Analizator zawiesin w strumieniu OSA100

Dziedziny zastosowania:
Metale nieżelazne, metalurgia, przemysł przetwarzania minerałów, itp.

Charakterystyka:
Automatyczne przetwarzanie minerałów: stabilna produkcja, zmniejszone koszty, zwiększona wydajność surowców, lepsze zarządzanie produkcją, maksymalizacja przychodów z przetwarzania rud.
System wykorzystuję konstrukcję modułową, posiada zintegrowane funkcje i zwartą budowę. Szeroki zakres przepustowości pozwala zastosować go w kopalniach o różnej wielkości a także do automatycznej kontroli jakości przetwarzanych surowców.
Możliwość monitorowania kluczowych parametrów produkcyjnych zapewnia operatorom zarządzającym produkcją dostęp do aktualnych danych oraz trendów zmian zawartości metali w produkcie.
Szybka i dokładna analiza zarówno typowych jak i nowych próbek.
Bezpieczeństwo i ochrona przed promieniowaniem.
Łatwa obsługa i konserwacja.