Oferta

wydrukuj kartę produktu

GENERATORY GAZOWE DLA LABORATORIUM I PRZEMYSŁU

Pełna gama generatorów: azotu, wodoru, powietrza, gazu zerowego i gazu do TOC. Urządzenia znajdują zastosowanie w laboratoriach z LC-MS i GC, spektroskopii FT-IR, analizach węglowodorów (THA) i wiele innych.

Generatory azotu (membrana)
Seria NGM wykorzystuje technologię membrany dostarczając w sposób ciągły azot o czystości 99,5% w wydajny sposób.

 • Ciągły przepływ azotu (czystość 99,5%)
 • Wybór modelu dla jednego lub wielu LC-MS
 • Łatwe w użyciu elementy sterowania i wskaźniki
 • Najlepszy w klasie membran
 • Najniższy koszt eksploatacji


Generatory azotu (PSA)
Seria NG-UHP wykorzystuje technologię PSA zapewniając azot wysokiej czystości (99,9995%) do różnych zastosowań.

 • 99,9995% azotu
 • Technologia PSA
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Praktycznie bezobsługowe


Generatory wodoru
Seria HG wykorzystuje czujnik elektrochemiczny ze stałym polimerowym elektrolitem zapewniający wodór o ultra wysokiej czystości 99,99999% do różnych zastosowań.

 • 99.99999% H2
 • Stała czystość
 • Łatwa instalacja, łatwa obsługa
 • Elegancka kontrola bezpieczeństwa


Generatory zerowego powietrza
Seria ZA jest cicha, łatwe w instalacji i inteligentna. Generatory zapewniają stały przepływ zerowego powietrza o wysokiej czystości, które może być wykorzystywane w analizach.

 • THC <0,05 ppm (metan)
 • Modele od 2 - 1000 Nl / min
 • Oszczędza pieniądze, czas i przestrzeń
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Praktycznie bezobsługowe


Generatory czystych gazów
Seria PG jest cicha, łatwa w instalacji i inteligentna. Generatory zapewniają stały przepływ zerowego powietrza o wysokiej czystości, które może być wykorzystywane w analizach.
 •  
 • CO2 <1 ppm, H2O <1 ppm
 • Jaśniejsze tło, szybszy czas
 • Bezpieczniejsze i mniej kosztowne niż cylindry
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Praktycznie bezobsługowe

Generatory gazów do TOC
Seria TG jest cicha, łatwe w instalacji i inteligentna. Generatory zapewniają stały przepływ gazów do TOC o wysokiej czystości, które może być wykorzystywane w analizach.

 • THC <0,05 ppm (metan), CO2 <1 ppm, H2O <1 ppm
 • Pojedyncze linie podstawowe, wysoka wydajność
 • Bezpieczniejsze i mniej kosztowne niż cylindry
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Praktycznie bezobsługowe