Oferta

Produkty UIC.inc Analizatory Węgla

CM5017 kulometr CO2  . Jest detektorem służącym do badania stężeń CO2 z próbki. Wykorzystując zasady prawa Faradaya, kulometr automatycznie mierzy bezwzględną masę dwutlenku węgla powstałego w wyniku spalania próbki. Nie jest wymagana kalibracja przez użytkownika, a liniowa detekcja jest dostępna w zakresie od poniżej 1 µg węgla do ponad 10 000 µg węgla. Korzystając z tego w 100% wydajnego procesu kulometrycznego, względne odchylenia standardowe na poziomie 0,2% lub lepszym są powszechne dla materiałów standardowych. W przypadku mniejszych stężeń typowe jest odchylenie bezwzględne wynoszące około 1 µg C. W zależności od wybranej konfiguracji możliwe jest badanie cieczy oraz ciał stałych. Można wprowadzić nazwy, wagi i rozmiary do 50 próbek, które zostaną wykorzystane przez CM5017 przy obliczaniu wyniku. Postęp analizy jest wyświetlany na 10-calowym ekranie dotykowym LCD w jednostkach wybieranych przez użytkownika. Szczegółowe informacje analityczne są automatycznie zapisywane na wbudowanej karcie SD po każdej próbce. Dane mogą być również przesyłane przez standardowe porty szeregowe i Ethernet do komputera lub LIMS. Ponadto, szczegółowy raport może zostać wydrukowany na opcjonalnej drukarce małoformatowej podczas pracy z każdą próbką.
Odpowiedni dobór modułów zapewnia możliwość analizy: Węgla całkowitego, całkowitego węgla organicznego, całkowitego węgla nieorganicznego, węgla powierzchniowego, organicznego i nieorganicznego węgla powierzchniowego.

CM120

Węgiel Całkowity (TC)
czytaj więcej

CM240

CM140 z autosamplerem
czytaj więcej

CM220

CM120 z autosamplerem
czytaj więcej

CM190

Węgiel Powierzchniowy Organiczny i Nieorganiczny 
czytaj więcej

CM180

Węgiel Powierzchniowy 
czytaj więcej

CM150

Węgiel Całkowity (TC), Całkowity Węgiel Organiczny (TOC) oraz Całkowity Węgiel Nieorganiczny (TIC)
czytaj więcej

CM140

Całkowity Węgiel Nie Organiczny (TIC)
czytaj więcej

CM135

Węgiel Całkowity (TC) oraz Całkowity Węgiel Organiczny (TOC) [Ciała stałe]
czytaj więcej

CM130

Węgiel Całkowity (TC) oraz Całkowity Węgiel Organiczny (TOC) [Ciecze]
czytaj więcej

CM245

CM140 z autosamplerem
czytaj więcej