Oferta

wydrukuj kartę produktu

Spektrometr XRF EDX 9000

Dziedziny zastosowania:
Głównie używany w przemyśle wykorzystującym dyrektywę RoHS, przemyśle przetwórczym metali szlachetnych i biżuterii, w bankach, przy sprzedaży biżuterii, w organizacjach testujących oraz przemyśle galwanotechnicznym.

Charakterystyka:
  • Najbardziej zaawansowana technologia detekcji – paskowy detektor krzemowy (X-SSD) o rozdzielczości na poziomie 125 eV.
  • Najbardziej zaawansowana cyfrowa technologia wielokanałowa, która skutecznie zwiększa wydajność aparatu, daje niezwykle wysoki współczynnik zliczania o gwarantowanej wartości sięgającej 30,000 zliczeń.
  • Źródło promieniowania rentgenowskiego o dużej mocy oraz wyrafinowany system filtrów kolimatora zwiększający wydajność wzbudzania.
  • Optyczny system migawki, który eliminuje konieczność odcięcia wysokiego napięcia przy wymianie próbki, co pozwala zwiększyć wydajność i dokładność testów.
  • Platforma na próbki poruszająca się w dwóch wymiarach, pozwalająca na wizualną koordynację pozycjonowania, ciągłe testy wielopunktowe.
  • Badanie bardzo małych próbek – minimalnie 0,02 mm.