Oferta

Pobierz katalog wydrukuj kartę produktu

Grawimetryczny analizator sorpcji DVS - Intrinsic Plus

Kompaktowy i ekonomiczny system dynamicznej sorpcji par

DVS Intrinsic szybko mierzy przyrost lub utratę wilgoci w próbce za pomocą przepływającego nośnika gazowego, przy podanej względnej wilgotności (RH). Pomiar dokonywany jest na próbce zawieszonej na mechanizmie ważącym naszej niezwykle dokładnej i stabilnej mikrowagi elektronicznej SMS UltraBalanceTM, która zapewnia bezkonkurencyjną czułość i wzorcową stabilność, która wykrywa sorpcję/desorpcję pary wodnej poprzez pomiar wzrostu/spadku masy materiału. Instrument posiada możliwość obsłużenia próbki o masie do 4 g i wymiarach do 40 mm. Dzięki temu możliwe jest badanie wielu różnych rozmiarowo i geometrycznie próbek. Zmiany w masie próbki o 0,1 μg oraz bezkonkurencyjna, długoterminowa stabilność to cechy wyróżniające urządzenie Intrinsic spośród innych rozwiązań, które są niezbędne do dokładnych pomiarów zjawiska sorpcji wody. Pomiary mogą trwać od kilku minut do kilku godzin, w zależności od rozmiaru próbki i materiału. DVS Intrinsic pozwala też na określanie zachowań sorpcyjnych w przypadku bardzo małych próbek (zwykle 1 – 20 mg), w ten sposób generując duże oszczędności czasu niezbędnego do osiągnięcia tejże równowagi. Oczywiście możliwe jest użycie większych próbek, jednak w ich przypadku niezbędny do osiągnięcia równowagi czas jest zwykle wydłużony.
Typowe zastosowania:
  • Badanie higroskopijności substancji sypkich, włókien i ciał stałych.
  • Kinetyka sorpcji i desorpcja wody
  • Zmiany morfologiczne spowodowane przez wodę
  • Badania prognostyczne przydatności do spożycia żywności
  • Efekty działania wilgoci na strukturę