Oferta

wydrukuj kartę produktu

CIĄGŁY SYSTEM MONITOROWANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W STRUMIENIU CIECZY LUB GAZU ZA POMOCĄ ANALIZATORÓW PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH - OMA.

Seria urządzeń przemysłowych OMA mierzy w sposób ciągły widmo absorpcji próbek pobranych ze strumienia gazów lub cieczy, z niezwykle wysoką rozdzielczością. OMA zapewnia analizy w czasie rzeczywistym strumieni gazów lub cieczy na liniach technologicznych, w tym stężeń chemicznych, czystości i koloru.

System ten mierzy stężenie każdych substancji chemicznych, które mają zdolność absorpcji promieniowania elektromagnetycznego leżącego w zakresie UV-Vis / SW-NIR

Powszechnie mierzone związki:
Akrylonitryl, amoniak, węglowodory aromatyczne, benzen, bisfenol, dwusiarczek węgla, siarczek karbonylu, chlor, dwutlenek chloru, jony chromu, jony kobaltu, etanol oraz wiele innych związków.OMA-206P Przenośny analizator
OMA-206P może być dostosowany do wielu zastosowań podobnych jak dla serii OMA-300. Niektórzy klienci wymagają jednak wysokiej mobilności i elastyczności w analizie procesów, co sprawia, że analizator OMA-206P jest wygodnym rozwiązaniem. OMA-206P jest wytrzymałym analizatorem w walizce. Lekka obudowa instrumentu sprawia, że urządzenie jest wodoszczelne, wstrząsoodporne, hermetyczne, pyłoszczelne, odporne na chemikalia i korozję. OMA-206P został zaprojektowany aby wytrzymać najtrudniejsze warunki przemysłowe, dzięki czemu można zabrać go z miejsca na miejsce.


TSA-100 – Analizator siarki
Analizator siarki całkowitej firmy Applied Analytics to zaprojektowany w celu zapewnienia dokładności, wszechstronności, szybkiej reakcji oraz surowej oceny testów analiz siarki całkowitej. Ten innowacyjny wieloelementowy analizator posiada szereg zalet przewyższających urządzenia starszej generacji. TSA-100 został zaprojektowany w taki sposób, aby nie podlegał wpływom wzajemnym komponentów, co oznacza że może on dostarczać dokładnych pomiarów siarki całkowitej nawet w przypadku gdy w próbce są obecne wpływające na siebie nawzajem związki takie jak H2S, SO2 czy merkaptany
Oferujemy także inne aplikacje:

OIW-100


Analizator OIW zapewnia ciągły monitoring stężenia oleju w wodach ściekowych, zrzutowych czy opadowych. Urządzenie jest ekonomicznym rozwiązaniem w zakresie przestrzegania rygorystycznych przepisów dotyczących ścieków. Aparat mierzy całkowite stężenie oleju od ilości śladowych do wysokich stężeń wykorzystując przy tym zjawisko absorpcji promieniowania elektromagnetycznego przez „aromaty” w całym zakresie długości fali 250-320nm.

CVA-100


CVA-100 jest idealnym narzędziem do monitorowania wartości opałowej paliw węglowodorowych, a szczególnie gazu ziemnego. Analizator ten wykorzystuje diodę laserową jako system detekcji tlenu w próbce przed i po przejściu przez piec kondycjonujący. Otrzymana ilość tlenu resztkowego jest liniowo skorelowana z wartości opałowej paliwa.