Syl & Ant Instruments

Aparatura naukowo - badawcza, kontrolno - pomiarowa i elektronika przemysłowa.
Firma SYL&ANT Instruments powstała w 1992 roku jako kontynuacja istniejącego od 1986 roku Biura Informacji Technicznej. Firma SYL&ANT Instruments mieści się miejscowości Niewiesze k/Gliwic, w odległości 3 km od zjazdu z autostrady A4 ( kier. Pyskowice).

Założycielem Firmy jest inż. Józef Nitka, współautor i autor 7 patentów i 75 wzorów użytkowych, laureat konkursów wynalazczych, jedna z dwu osób reprezentujących PAN na I Światowej Wystawie Osiągnięć Młodych Wynalazców (1985) , członek Stowarzyszeń podległych NOT jak i jeden z członków założycieli elitarnego Towarzystwa Konsultantów Polskich.

Celem naszej działalności jest rozwiązywanie problemów analitycznych naszych Klientów za pomocą nowoczesnych, często jeszcze mało znanych w Polsce, a w świecie już uznanych narzędzi pomiarowych, przy wykorzystaniu posiadanej przez nas ogromnej wiedzy praktycznej w zakresie analiz laboratoryjnych. Jesteśmy pionierami w zakresie analiz śladowych związków azotu i siarki na rynku polskim, zautomatyzowanych analizatorów chemicznych i petrochemicznych, czy też urządzeń techniki głębokiego zamrażania materiałów biologicznych jak i w innych aplikacjach.

Posiadamy własne konstrukcje aparatury i unikatowe wdrożenia (n.p. urządzenie do badania czystości naftalenu metodą dylatometryczną, detektor wiskozymetryczny do GPC i inne). Nasi pracownicy posiadają bardzo wysokie kwalifikacje, a niektórzy tytuły naukowe. Posiadamy doradców w gronie pracowników Wyższych Uczelni i Przemysłu.
Reprezentujemy renomowanych zagranicznych producentów aparatury na rynku polskim.

 


Jesteśmy obecni w następujących branżach i z następującym sprzętem:
 • przemysł petrochemiczny, chemiczny i ochrona środowiska
  • aparatura do pomiarów śladowych ilości związków siarki, azotu, chloru ,węgla i rtęci
  • katalizatorów (techniką sorpcji fizycznej, chemicznej jak i techniką wysokociśnieniową oraz badań tekstury materiałów ceramicznych
 • przemysł: samochodowy, farb, tworzyw i tekstylny, i.t.p.
  • aparatura do pomiaru jakości barwy wraz z oprogramowaniem do recepturowania, jak i sprzęt do badania wypełniaczy
 • przemysł spożywczy
  • automatyczne systemy oznaczeń ilościowych i jakościowych bakterii, systemy do badania tłuszczów metodą TLC/FID oraz kontrola jakości barwy produktów spożywczych,
 • medycyna
  • systemy kriogeniczne wraz z realizacją Banków Tkanek w systemie "pod klucz", komory laminarne, analizatory białka (azotu), i inny sprzęt
 • badania naukowe - cała paleta naszej oferty
Działamy bezpośrednio (doradztwo, sprzedaż i serwis), jak i za pośrednictwem naszych przedstawicieli na terenie całej Polski i Europy.


PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PRZYKŁADY NASZYCH OPRACOWAŃ I DOSTAW

1. CRYOREALIZACJE BANKÓW TKANEK, ZBIORNIKÓW NA CIEKŁE GAZY NASZEJ FIRMY


UNIKATOWY SAMOCHÓD DO PRZEWOZU TKANEK W TEMPERATURZE CIEKŁEGO AZOTU
JEDYNY TAKI W EUROPIE