Oferta

wydrukuj kartę produktu

Spektrometr masowy Cirrus 2

Monitorowanie gazów przy ciśnieniu atmosferycznym

Cirrus posiada wszechstronny, nowoczesny, kwadrupolowy spektrometr masowy zamontowany w wygodnej obudowie mieszczącej się na stole laboratoryjnym. Urządzenie posiada interfejs sieciowy Ethernet i może być sterowane lokalnie przez komputer PC lub podłączone bezpośrednio do sieci z użyciem hub-a lub switcha i sterowane zdalnie.

Systemy Cirrus są idealnym rozwiązaniem do monitorowania i analizy w trybie online gazów i mieszanin gazowych, w tym śladowe ilości zanieczyszczeń w gazach procesowych, parach rozpuszczalników, węglowodorach, gazach atmosferycznych i nieorganicznych (w tym korozyjnych), freonach i gazach szlachetnych.

Skład mieszanin gazowych można ustalać w szerokim zakresie dynamicznym (od części na miliard do wielkości procentowych) z prędkością do 150 punktów danych na sekundę. Podgrzewany kapilarny wlot kwarcowy zapewnia szybką reakcję na zmiany w składzie mieszanin gazowych.
Systemy Cirrus są produkowane z wysokiej jakości materiałów sprawdzonych w praktyce, zapewniających maksymalną niezawodność i długi czas pracy. Urządzenia są łatwe w montażu i obsłudze, posiadają wbudowane automatyczne funkcje uruchomienia i wyłączenia, a także zabezpieczenia próżni i grzałki w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 • Funkcje i zalety
 • Monitoruje wiele rodzajów gazów w szerokim zakresie dynamicznym ich składu przy ciśnieniu atmosferycznym
 • Zwarta, modułowa budowa ułatwia serwisowanie i konserwację
 • Bezpośredni interfejs ethernetowy – pełna kompatybilność sieciowa
 • Oprogramowanie Process Eye ProfessionalTM zawierające zestaw gotowych skryptów, pozwala na automatyczne działanie i kalibrację

Przykładowe zastosowania
 • Monitorowanie śladowych zanieczyszczeń w gazach procesowych
 • Badania katalityczne ( np. analizatory chemisorpcji)
 • Monitorowanie i rozwój ogniw paliwowych
 • Monitorowanie procesów obróbki cieplnej i pieców
 • Badania nad membranami
 • Monitorowanie gazów w komorach rękawicowych
 • Produkcja lamp
 • Monitorowanie źródeł gazu (sprawdzanie cylindrów i produkcja gazów specjalnych)
 • Wykrywanie i identyfikacja freonu
 • Monitorowanie środowiska
 • Analizy termiczne – TGA, DTA
 • Monitorowanie procesów fermentacji

Wlot gazowy
Istotną cechą każdego analizatora gazów jest to, żeby wprowadzane do niego próbki gazowe nie ulegały zanieczyszczaniu lub zmianom. Złącze wlotowe urządzenia Cirrus to kapilara wyłożona obojętną krzemionką, którą można podgrzewać do uzyskania stałej temperatury. Małą objętość i obszar powierzchni modułu pozwala zmaksymalizować czas reakcji, jednocześnie minimalizując efekt pamięciowy. Systemy Cirrus można również skonfigurować do próbkowania wielostrumieniowego.