Oferta

wydrukuj kartę produktu

Vapor Pressure Analyzer – rozwiązanie dla sorpcji próżniowej

Analizator Ciśnienia Par z wykorzystaniem metody efuzji Kundsena. Ciśnienie par jest ważną właściwością fizyczną materiału, która określa ilość materiału w fazie gazowej, która występuje w stanie równowagi z oryginalnego materiału. Wszystkie materiały, zmieniają stan do fazy gazowej przez sublimację (ciało stałe – gaz) lub odparowanie (płyn – gaz) . Ciśnienie pary w równowadze termodynamicznej jest podstawową właściwością materiału i jest jedynie funkcją temperatury.

Specyfikacja techniczna:
Zakres temperatur: 20OC – 85 OC
Stabilność temperatury: +/- 0,2OC (od 20OC do 80OC)
Wstępne wygrzewanie próbek aż do 400OC.
Pompa próżniowa rotacyjna 1 x10-3 Torr.
Pompa turbomolekularna 1 x10-7 Torr.
Wskaźnik próżni od 900 do 1 x10-8 Torr.
Manifold wykonany ze stali nierdzewnej.
Masa próbki: aż do 1,0 g.
Zmiana masy: aż do +/- 150mg.
Rozdzielczość (precyzja): 0,1 ug.
Szum: </= 0,7 ug.