Oferta

wydrukuj kartę produktu

Analizator do pomiaru energii powierzchni (SEA) ( chromatograf odwrócony IGC )

Jest to najnowsze opracowanie w technologii sorpcji chromatograficznej. Oparty na odwróconej chromatografii gazowej, metodologii IGC, nowatorski, drugiej generacji SEA (Analizator Energii Powierzchni) potrafiący scharakteryzować cechy szerokiego zakresu powierzchni i własności dużych brył, cząstek stałych, włókien i cienkich warstw.
Podstawą innowacyjności SEA jest unikalna konstrukcja systemu kolektora wtryskowego, który produkuje różnej wielkości impulsy rozpuszczalnika z dużą dokładnością i w szerokim zakresie, w ten sposób precyzyjnie tworząc izotermy z niespotykanym wcześniej zakresem pomiarowym, zarówno dla małych jak i dużych wielkości powierzchni próbki. Pozwala to na dokładne określenie heterogeniczności rozkładu energii powierzchni.

Cechy aparatu:
  • Wysoka dokładność i powtarzalność pomiarów
  • Całkowicie automatyczne działanie
  • Oprogramowanie sterujące przyjazne użytkownikowi
  • Aż do 12 różnych cząsteczek gazu próbkującego w jednym eksperymencie
  • Opcjonalna kontrola wilgoci
  • Przygotowanie próbek In-situ
  • Szeroki zakres temperaturowy
  • Wyposażenie dodatkowe do pakowania kolumn