Oferta

Pobierz katalog wydrukuj kartę produktu

DVS – ResolutionDVS Resoultion
Grawimetryczna analiza sorpcji podwójnych par
 
 
            Kluczowe możliwości pomiarowe
 • izotermy dla wody, rozpuszczalników organicznych oraz sorpcji i desorpcji gazu
 • izotermy ko-adsorpcji przy użyciu dwóch par
 • izotermy sorpcji i desorpcji wody
 • opcjonalne wstępne podgrzewanie/suszenie do 300 °C
 • wielokrotna sorpcja/desorpcja i cykle suszenia lub aktywacji próbki
 • masa próbki od 1 mg do 5000 mg
 • pary organiczne i para wodna oraz kinetyka sorpcji gazu
 • ko-adsorpcja z dwoma różnymi parami
 • sorpcja par organicznych przy ustalonym tle RH
 • pomiary i sterowanie ciśnieniem częściowym w czasie rzeczywistym
 • izotermy sorpcji pary wodnej od 5 do 85 ºC
 • izotermy sorpcji par organicznych od 5 do 50 ºC
 • wstępne ogrzewanie/suszenie próbek do 300 ºC w urządzeniu
 • opcja: kolorowy mikroskop video z powiększeniem 200x / spektroskopia światłowodowa
 • suszenie True0™ przy 0,0 RH
 • pomiar i analiza powierzchni oraz objętości
   
 
            Kluczowe zalety sprzętowe
 • jedyny system mierzący ciśnienie częściowe par organicznych bezpośrednio przy użyciu czujnika ultradźwiękowego (patent zgłoszony)
 • stojak ze stali nierdzewnej minimalizuje ładunki statyczne
 • szeroki zakres (5-85 ºC) i jednolite warunki temperaturowe w obudowie
 • programowanie sterujące i obliczeniowe następnej generacji do najbardziej zaawansowanej analizy danych i projektowania eksperymentów
 • możliwość rozbudowy do 5 wag
 • opcjonalne obrazowanie w podczerwieni, spektrografia Ramana i wideo-mikroskop – wszystko dostępne z poziomu zintegrowanego oprogramowania


Specyfikacja techniczna

Temperatura
Inkubator kontrolowany temperaturowo
Zakres regulacji: od 5 °C do 85 °C
Dokładność sterowania: ± 0.1 ° C od 5-60 ° C, ± 0.2 ° C od 60-80 ° C
Obudowa zapewnia również ochronę przed kondensacją.
 
Podgrzewacz wysokotemperaturowy do suszenia/aktywacji próbek
Dwie opcje temperatury: 150 °C i 300 °C (maksymalna temperatura lokalna)
Rampa przyrostu: do 10 ºC/min
Czujniki: termopara Pt-100
 
Stojak instrumentu
Kolektor: stal nierdzewna 316
Uszczelki: Viton
Przewody: stal nierdzewna 1/4 cala
 
Zbiornik wodny
Materiał: szkło Pyrex
0,25 i 0,5L w standardzie
2 zbiorniki w zestawie
 
Wytwarzanie i pomiar wilgotności względnej
Wysokowydajne, cyfrowe sterowniki przepływu masy do przesyłania gazów
 
Czujnik wilgotności względnej
Gaz nośny - suche powietrze (azot jako opcja)
Wilgotność względna od 0 do 98%
Dokładność zakresu RH od 5 do 60 ºC ± 0,5%
Zakres dokładności od 60 do 85 ºC ± 1%
 
Czujnik ultradźwiękowy
Zakres ciśnienia częściowego od 0 do 90%
Dokładność zakresu RH od 15 do 50 ºC ± 2%
Czujnik prędkości dźwięku dla par organicznych
Pomiar ciśnienia i sterowanie w części rzeczywistym
 
 Dostępne rozpuszczalniki:
 • aceton
 • chloroform
 • cykloheksan
 • dekan
 • 1,2 dichloroetan
 • dichlorometan
 • etanol
 • octan etylu
 • etylobenzen
 • heptan
 • heksan
 • izopropanol
 • metanol
 • nonan
 • oktan
 • toluen
 • woda
 • M-ksylen
 • P-ksylen
 
Oprogramowanie systemowe
Oprogramowanie do sterowania i obliczeń następnej generacji, do projektowania najbardziej zaawansowanych eksperymentów i analizy danych.
 
Analiza
• izotermy
• przepuszczalność i dyfuzja
• informacje o kinetyce
• ciepło sorpcyjne
• obliczanie Tg
• zawartość amorficzna
 
Sterowanie
Protokoły do wielu metod, w tym:
 • ogrzewanie wstępne próbki
 • sorpcja par
 • wymiana par
 • podwójna ko-adsorpcja par
 • zmiany temperatury w jednym eksperymencie, w tym:
 • przyrost wilgotności względnej liniowy lub krokowy
 • ciśnienie częściowe sorpcji par organicznych
 • etapy temperatury mogą być oparte na stałych lub zdefiniowanych przez użytkownika kryteriach dm/dt
 • eksperymenty izotermiczne i izobarowe
 • eksperymenty mogą obejmować połowiczne, całe lub wielokrotne cykle ciśnienia cząstkowego lub temperatury
 
Pomiar masy
 
Ultrawaga 1
Mikrowaga do dużych mas firmy SMS
Masa próbki: pomiędzy 1 a 1000 mg
Zmiana masy: ± 150 mg
Rozdzielczość (dokładność): 0,1 μg
Średni błąd kwadratowy szumu: ≤ 0,3 μg
 
Ultrawaga 2
Mikrowaga do dużych mas firmy SMS
Masa próbki: pomiędzy 10 a 5000 mg
Zmiana masy: ± 1000 mg
Rozdzielczość (dokładność): 1 μg
Średni błąd kwadratowy szumu: ≤ 3 μg
 
Opcje oprogramowania
 
Standardowe
 • Sterowanie
 • Analiza
 
Zaawansowane
 • Zestaw oprogramowania analitycznego
 • Zestaw oprogramowania do analizy izoterm
 
CFR
 • Sterowanie
 • Zaawansowany zestaw oprogramowania analitycznego
 • Zaawansowany zestaw oprogramowania do analizy izoterm