Oferta

wydrukuj kartę produktu

BTA Horizon Analizator membranowy H2O i CO2

Urządzenie BTA Horizon, to pionierskie rozwiązanie w dziedzinie analizy przepływu krzyżowego, który mierzy przepuszczalność gazów i oparów przez folie barierowe i membrany porowate. Ten wszechstronny przyrząd dostosowuje się do jedno- lub wieloskładnikowych strumieni filtratu, dostarczając wyniki w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych. Wypełniając lukę między skalą laboratoryjną a procesami przemysłowymi, BTA Horizon jest samodzielnym analizatorem membranowym z wieloma czujnikami gazu / pary, idealnie nadającym się do połączenia ze spektrometrem masowym.


Cechy urządzenia:

  • Regulowana temperatura wewnątrz obudowy: 10 - 60 oC ±0,2 oC
  • Ogrzewanie próbki do 150 oC
  • Zbiornik podgrzewanej wody/rozpuszczalnika o pojemności 50 ml
  • Różne wymiary uchwytu próbki w celu dostosowania do różnych membran/filtrów
  • Dedykowane czujniki liniowe do pomiarów wody, CO2, substancji organicznych (wielozakresowy PID) i gazów, takich jak N2 i He (TCD)
  • Opcjonalna funkcjonalność ze spektrometrem masowym
  • Mieszanie z rozdzielczością 0,1 ml/min MFC
  • Para wodna 0-95% wilgotności względnej w warunkach otoczenia
  • Poziom ppm rozpuszczalników organicznych / LZO
  • Obliczanie objętości zalegającej przy pomocy impulsów helu