Oferta

wydrukuj kartę produktu

Dynamiczny analizator sorpcji par (grawimetryczny) - DVS Adventure

Automatyczny, wielogazowy, grawimetryczny analizator sorpcji przeznaczony do zaawansowanych zastosowań badawczych.

Dynamiczna Sorpcja Pary (DVS) jest wiodącą grawimetryczną metodą badania sorpcji /desorpcji par wody i innych rozpuszczalników na materiałach złożonych z cząsteczek stałych. Wynaleziony przez Surface Measurement Systems (SMS) w 1994 roku, DVS zrewolucjonizował dziedzinę grawimetrycznego pomiaru sorpcji wilgoci, wymienił przestarzałą metodę eksykatorową, która wymagała dużo pracy i pochłaniała dużo czasu, za pomocą metody instrumentalnej. Rodzina instrumentów DVS została zaprojektowana, oraz rozwinięta i wyprodukowana przez firmę SMS używając wagi SMS UltraBalance jako serca systemu.
Instrumenty z rodziny DVS są teraz używane w wielu laboratoriach na całym świecie,
w szerokim zakresie badań jak również badaniach QA rozwiązujących problemy
w sformułowaniu, stabilności produktu, asymilacji wilgoci i innych par jak i gazów. Aparaty te znajdują też zastosowanie przy opracowywaniu opakowań na produkt stały.


Przykłady zastosowania urządzenia DVS
  • Wchłanianie wilgoci przez leki, żywność i materiały naturalne.
  • Stabilność i zbrylanie składników żywności.
  • Dyfuzja wilgoci w systemach opakowań typu blister.
  • Sorpcja wilgoci i innych par w hydrofobicznych materiałach farmaceutycznych.
  • Energia powierzchni i obszary powierzchni substancji proszkowych przy użyciu organicznych sond gazowych.
  • Określanie punktów rozpływania się (absorpcja wilgoci z powietrza atmosferycznego w ciałach stałych).
  • Wywołane przez wilgoć procesy zeszklenia w materiałach amorficznych.
  • Określanie składu w materiałach amorficznych.
  • Farmaceutyczna stabilność, schnięcie i rozpad pod wpływem temperatury.
  • Adsorpcja materiałów porowatych.


Specyfikacja techniczna

Temperatura:
Zakres temperatur: 5°C do 85°C
Precyzja: ±0.1°C od 5-60°C, ±0.2°C do 60-80°C
Inkubator zapewnia pominięcie zjawiska kondensacji.

Wysokotemperaturowy pre-heater - suszenie/aktywacja próbki
Dwie opcję do 150°C and 300°C.
Krok temperatury: do 10°C/min
Czujnik: Pt-100

Pomiar, generacja par
Wysoko dokładny cyfrowy masowy kontroler przepływu wraz z kontrolą wilgoci.
Dokładność: ±0.1%RH
Precyzja kontroli wilgoci: ±0.1%RH

Zakres:                                   Dokładność:
5 to 60 oC - 0 to 98%RH          5 to 60oC ± 0.5%RH
60 to 85 oC - 0 to 85%RH        60 to 85oC ± 1%RH

 
Masa:
Ultrabalance 1: 1 - 1500mg
Zmiana masy: ±150mg
Resolution (precision): 0.1 μg
Peak to peak noise: ≤ 0.2 μg

Ultrabalance 2: 10 - 5000mg
Zmiana masy: ±1000mg
Resolution (precision): 1 μg
Peak to peak noise: ≤ 2 μg