Oferta

Pobierz katalog wydrukuj kartę produktu

DVS VACUUM – rozwiązanie dla sorpcji próżniowej

Zapewnia uzyskanie ciśnienia pracy dla eksperymentu  na poziomie 7x10-6 mbar i osiąga  ciśnienie sorbatu tak niskie jak 0.1 mbar. DVS Vacuum jest systemem grawimetrycznym specjalnie zaprojektowanym dla aplikacji, które wymagają warunków atmosfery podciśnieniowej.
Ten wyjątkowy system jest jedynym instrumentem, który oferuje dwa rozwiązania dla sorpcji, zapewnia wykonanie statycznych doświadczeń dla wyższych ciśnień sorbatu i dynamiczne eksperymenty do pomiarów rejonów Henry`ego ( np.: przy niskich ciśnieniach sorbatu).Dodatkowe cechy obejmują:
Stosowanie gazów i par w tym: C02, SO2, H2, Ar, Toluen, Azot, Metan, Woda, Cykloheksan, Oktan, Etanol i inne.
Wielo-komponentowe  / "konkurencyjne" eksperymenty sorpcji przy użyciu  dwu gazów, dwu par cieczy, albo jeden gaz i jedną parę.
Podgrzewacz wstępny wysoko-temperaturowy  (opcjonalny) dla ogrzewania próbek w górę aż do 400 ° C pod wysoką próżnią(2×10-6 Torr).