Oferta

wydrukuj kartę produktu

Nowy, wielokanałowy, rentgenowski spektrometr fluorescencyjny WDX400E

Dziedziny zastosowania:
Materiały budowlane (cement, szkło, ceramika, itd.), stal, metale nieżelazne, przemysł górniczy, geologia, przemysł chemiczny, petrochemiczny, kontrola jakości i towarów.

Charakterystyka:
Wysoka dokładność analityczna przy małym zużyciu energii i odpowiednim czasie testowania.
Duża żywotność źródła promieniowania rentgenowskiego.
Niska zawodność zasilacza wysokiego napięcia.
Zredukowane koszty eksploatacyjne.
Użycie kanału stałego, pozwala zmniejszyć zużycie goniometru.
Szybka, nieniszcząca analiza próbek proszkowych i objętościowych.
Szybka analiza tabletek, elementów spiekanych i objętościowych.