Oferta

wydrukuj kartę produktu

SmartPrep 065

Moduł SmartPrep używa przepływającego gazu do usunięcia adsorbowanych zanieczyszczeń z powierzchni próbki oraz jej porów. Zawiera sześć portów próbek, każdy z nich jest osobno sterowany, co zapewnia większą elastyczność urządzenia. Moduł zawiera również dwa porty szeregowe: jeden do połączenia z komputerem i drugi do połączenia z kolejnym modułem SmartPrep. Możliwe jest szeregowe podłączenie do czterech modułów SmartPrep, co daje wydajność 24 dostępnych jednocześnie portów przygotowania próbek.
Modułem SmartPrep można sterować z użyciem programu analizatora. Jest to zalecany moduł do odgazowania dla tego urządzenia.Metoda odgazowania: Przepływ gazu
Liczba stanowisk przygotowania: 6
Probówki:
  • Sześć rodzajów, o średnicy do 1.15 “(30mm).

    Zakres temperaturowy: od temperatury otoczenia aż do 425oC z dokładnością do 1oC, Każda stacja jest kontrolowana oddzielnie.
Dokładność:  0 – 100 OC : ± 5oC
100 – 300oC: ± 10oC
300 – 425oC: ± 15oC
Czas: 0 do 999 minut, w jednominutowych przyrostach ( program zezwala na 5 stopni narostu).
Czas schładzania: od 425oC do 60oC
mniej niż 60 minut.

Wymiary:  Wysokość: 43 cm
  Szerokość: 42 cm
  Głębokość: 30,5 cm
  Masa: 15 kg