Oferta

Pobierz katalog wydrukuj kartę produktu

SediGraph™ III PLUS pomiar uziarnienia metodą sedymentacyjną

Analizator rozmiaru cząsteczek nowej generacji łączy sprawdzoną technikę analityczną aparatów serii SediGraph z zaawansowanymi cechami oprzyrządowania, aby zapewnić znakomitą powtarzalność, dokładność i możliwość powielenia wyników. SediGraph III mierzy masę stosując absorpcję promieni X, a rozmiar cząsteczek stosując sedymentację –– prawo Stokes’a. Nie ma potrzeby wykonywania wzorca. Zapewnia te same niezawodne wyniki jak jego poprzednik (Model 5100) lecz z większą łatwością obsługi i możliwościami raportowania.

 • Zakres pomiarowy od 0.1 do 300 μm.                                   
 • Pełna sprawozdawczość odnośnie cząsteczek.
 • Opcjonalny autosampler MasterTech 052 zapewnia analizę bez nadzoru do 18 próbek.
 • Większość analiz odbywa się w czasie krótszym niż 15 minut.
 • Urządzenie jest wyposażone w system nowoczesnych pomp, charakteryzujących się cichą pracą, niezawodnością i prostym dostępem podczas konserwacji
 • Automatyczne przypominanie (na podstawie numeru analizy), alarmuje o konieczności rutynowej konserwacji
 • Komputerowa kontrola temperatury komory mieszania poprawia powtarzalność pomiarów
 • Uniwersalny i interaktywny system raportowania pozwala zmieniać w szerokim zakresie opcje prezentacji danych
 • Prędkość sedymentacji cząstek jest raportowana w postaci tabel i wykresów
 • Rozmiar ziarna może być raportowany w jednostce Phi
 • Urządzenie pracuje w systemie SPC(ang. Stored Program Control)