Oferta

wydrukuj kartę produktu

NanoPlus HD - Analizator potencjału zeta i nanocząstek


Powyżej prezentacja stosowania unikatowej celi do pomiaru potencjału Zeta  próbek stałych

Analizator NanoPlus dostępny jest w 3 różnych konfiguracjach:

NanoPlus 1 - Pomiar nanoczastek
NanoPlus 2 - Pomiar potencjału zeta
NanoPlus 3 - Pomiarcząstek, nanocząstek, potencjału zetaCechy serii analizatorów NanoPlus:
Rozmiar czastek od 0,1nm do 12,30 µm
Potencjał zeta -500 ~ +500mV
Zakres pomiaru  1.84x103Da
Masy cząsteczek do 2x107 Da
Stężenia 0,00001 ~ 40%

Główne cechy urządzenia:

Potencjał zeta
 • Dokładne pomiary dla roztworów rozproszonych i skoncentrowanych
 • Łatwe w użyciu cele na próbki i oprogramowanie przyjazne dla użytkownika
 • Rzetelne pomiary oparte na szacowaniu profilu elektroosmotycznego
 • Ocena ładunku powierzchniowego struktur stałych, powłok, itp.
 • Jednorazowe mikro objętościowe cele pomiarowe

Wielkość cząstek
 • Szeroki zakres pomiarowy (0,1nm do 12,30 µm), szeroki zakres stężeń (0,00001 ~ 40%)
 • Połączenie liniowej i logarytmicznej korelacji pozwala na pracę na próbkach o różnych właściwościach
 • Dobrze sprawdzona technika zgodna z normą ISO 13321: Spektroskopowa analiza wielkości cząstek oparta na korelacji fotonów
 • Cele pomiarowe mikro objętościowe

Typowe zastosowania aparatu NanoPlus:
 • Nanomateriały / Nanotechnologie
 • Półprzewodniki
 • Medycyna i żywność
 • Ceramika i materiały kolorowe
 • Polimery i chemikalia

Wysoka rozdzielczość analizy potencjału zeta

Wysoka rozdzielczość pomiaru potencjału zeta, umożliwia analizę materiału składającego się z mieszaniny wielu substancji w jednym pomiarze. Tak wysoka rozdzielczość możliwa jest dzięki zastosowaniu operacji korekcji przy użyciu szybkiej transformacji Fouriera (FFT).  Dla przykładu, dzięki tak wysokiej rozdzielczości możliwa jest analiza potencjału zeta mieszany pięciu różnych lateksów polistyrenowych o różnych rozmiarach cząstek.  Na wykresie widać pięć widm odpowiadającym pięciu rodzajom lateksu, w zakresie od –45mV do –107 mV. Taka analiza jest zgodna z analizą poszczególnych rodzajów lateksu.


     
Typowe zastosowania instrumentu NanoPlus:


Nanomateriały/Nanotechnologie

Badania nad ogniwami paliwowymi (nanorurki węglowe, fulereny, nanomateriały, itp.) oraz bio-nano (dendrymery, DDS, nanokapsułki, itp.)


Półprzewodniki

Badania nad wyjaśnieniem mechanizmów osadzania innych materiałów na powierzchni wafli silikonowych oraz interakcja pomiędzy materiałami ciernymi, dodatkami i powierzchnią wafli.


Medycyna i żywność

Badania nad kontrolą dyspersji i agregacji emulsji (żywność, perfumy, farmaceutyki i kosmetyki), nad funkcjonalnością protein, kontrolą dyspersji i agregacji rybosomów, nad funkcjonalnością czynników aktywnych powierzchniowo (micele).Ceramika i materiały kolorowe

Badania nad kontrolą reformowania powierzchni, dyspersją i agregacją materiałów ceramicznych (krzemionka, tlenek glinu, tlenek tytanu, itp.), nieorganicznych substancji stałych, kontrolą dyspersji i agregacji pigmentów, nad adsorpcją kolektora w rudach unoszących się na powierzchni.


Polimery i chemikalia

Badania nad kontrolą dyspersji i agregacją emulsji (farby i kleje), kontrola reformacji powierzchniowej lateksu (użycie w medycynie i przemyśle), nad funkcjonalnością polimerów elektrolitycznych (sulfonian polistyrenu, kwas polikarboksylowy, itp.). Kontrola procesów wytwórczych papieru i masy papierowej oraz badania nad dodatkami do masy papierowej.


Specyfikacja techniczna