Oferta

wydrukuj kartę produktu

AutoChem 2950HP

Jest zautomatyzowanym, wysokociśnieniowym systemem do charakterystyki katalitycznej, który pozwala na przygotowanie i analizę próbek przy ciśnieniu zwiększonym nawet do 1000 psi (70 bar) oraz ciśnieniu w zakresie od -110 do 1100°C. Instrument może przeprowadzać szereg eksperymentów, w tym chemisorpcję impulsową (1 bar), obliczanie obszaru powierzchni metodą BET, redukcję sterowaną temperaturą (TPD), utlenianie (TPO) oraz analizy reakcji. AutoChem HP został wyposażony w wiele funkcji innego urządzenia firmy Micrometrics – AutoChem II 2920.

Standardowe funkcje:
  • Pozwala na przygotowanie i analizę próbek przy ciśnieniu do 1000 psia (70 bar), posiada wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa.
  • Rozbudowany protokół analityczny pozwala na stosowanie złożonych sekwencji i przeprowadzanie projektów eksperymentalnych.
  • Eksperymenty przeprowadzane na miejscu, z praktycznie nieograniczoną liczbą etapów.
  • Rejestruje ciśnienie jako element eksperymentu.
  • Wykonuje analizy TPD, TPR, TPO, BET oraz chemisorpcji impulsowej.
  • Trzy kontrolery przepływu masy oraz elektronicznie sterowany regulator ciśnienia zapewniają precyzyjne sterowanie przepływem gazu.
  • Dwanaście wejść gazowych – po cztery dla procesów przygotowawczych, nośnika oraz pętli.
  • Pojemniki na próbki ze stali nierdzewnej wytrzymałe na temperatury i ciśnienia dalece przewyższające ograniczenia systemu.
Interaktywny system raportujący z niezwykle wszechstronnym, graficznym interfejsem użytkownika, który pozwala na dostosowaną do indywidualnych potrzeb prezentację wyników.