Oferta

Produkty UIC.inc Analizatory Siarki

 
Kulometr siarki całkowitej, SO2 i H2S w roztworze z kulometryczną precyzją. CM5017S miareczkuje ilościowo SO2 i H2S. Typowe zastosowania obejmują oznaczanie siarki całkowitej (przez spalanie) oraz oznaczanie SO2 i H2S (przez wydzielanie kwasu). Cela kulometru jest wypełniona roztworem, który początkowo zawiera niewielki nadmiar wolnego jodu. Gdy SO2 lub inne substancje redukujące dostaną się do celi, jod jest zużywany. Obwód czujnika amperometrycznego wykrywa niedobór jodu w roztworze i powoduje, że jod jest generowany elektrycznie z szybkością proporcjonalną do wykrytego niedoboru. Gdy cała substancja zostanie zmiareczkowana, jod jest przywracany do początkowego stężenia, a ilość jodu jest mierzona. Wynik jest odczytywany bezpośrednio na wyświetlaczu w jednostkach wybieranych przez użytkownika. Ponieważ wydajność kulometryczna wynosi 100 procent, kalibracja próbki nie jest konieczna. Zakres liniowy i dokładność techniki kulometrycznej przewyższają tę uzyskiwaną innymi metodami wykrywania. 

CM320

Całkowita zawartość siarki
czytaj więcej

CM340

Całkowita zawartość siarczków oraz SO2/H2S
czytaj więcej

CM350

Całkowita zawartość siarki, całkowita zawartość siarczków oraz SO2/H2S
czytaj więcej

CM440

CM340 z autosamplerem
czytaj więcej