Oferta

wydrukuj kartę produktu

Analizator podwójny CM740

Urządzenie służące do oznaczania stężenia rozpuszczonego CO2 i H2S w aminowych roztworach oczyszczających z kulometryczną precyzją. CM5016 z modułem zakwaszania CM5330 to kompletny system analityczny stosowany zwykle do analizy roztworów aminowych, które są używane do usuwania kontrolowanych środowiskowo emisji z gazów spalinowych. Metoda ta mierzy ilość dwutlenku węgla (CO2) i siarkowodoru (H2S) w roztworze skrubera. Wynik ten jest wykorzystywany wraz z innymi analizami w celu określenia wydajności i pozostałej wydajności aminowego roztworu płuczącego. Procedura ta może być również stosowana do analizy "kwaśnej" wody.