Oferta

wydrukuj kartę produktu

Analizator sorpcji chemicznej ASAP 2020 Chemi System

W pełni zautomatyzowany system do oznaczania jedno i wielopunktowej powierzchni właściwej oraz do wyznaczania wielkości i dystrybucji porów.
 • Całkowicie automatyczne przygotowanie próbki i analiza
 • Przygotowanie i analiza próbki in-situ zapobiega jej zabrudzeniu
 • 1 stacja analityczna i 2 w pełni zautomatyzowane stacje odgazowywania
 • Opcja bezolejowej pompy próżniowej chroni przed zabrudzeniem olejem
 • 6 wejść gazowych, które są automatycznie wybierane w zależności od przeprowadzanego procesu analizy
 • zakres pomiarowy BET: 0, 001 – 4000 m2/g
 • możliwość grzania próbki do temp. 1100 oC
 • możliwość podłączenia spektrometru masowego
 • wynik: procentowa dyspersja metalu, metaliczna powierzchnia właściwa, objętość adsorbowanego gazu
 • Przygotowanie próbki przez płukanie gazem
 • Pozwala na wyznaczenie zależności dla chemisorpcji pod niskim ciśnieniem.
 • Wygodne w obsłudze oprogramowanie w systemie Windows
 • Wykonuje analizy sorpcji fizycznej, chemicznej jak i powierzchni właściwej i wielkości porów
 • Konfiguracja dla chemisorpcji posiada dwanaście wlotów gazu, które można automatycznie wybrać, aby umożliwić automatyzację traktowania wstępnego, powtórnego napełniania i analizy i zintegrowane połączenie pod spektrometr masowy.