Oferta

Pobierz katalog wydrukuj kartę produktu

Titramax VT TAN/TBN

Titramax VT TAN/TBN jest odpowiedni do oznaczania całkowitej liczby kwasowej (TAN) lub całkowitej liczby zasadowej (TBN) olejów i tłuszczów. Liczba kwasowa wyraża ilość zasady wymaganą do zneutralizowania wszystkich kwaśnych składników próbki. Jest to cecha jakościowa świeżości olejów i tłuszczów. Liczba zasadowa wskazuje ilość kwasu, który może być zneutralizowany przez dodatki w olejach mineralnych. Urządzenie jest zgodne z normami ASTM D 664, DIN 51558, IEC 62021-1, Farmakopea (TAN) i ASTM D 2896, ASTM D 4739, ISO 3771, UOP 269 (TBN). Pomiar wykorzystuje metodę miareczkowania potencjometrycznego w środowisku bezwodnym. Miareczkowanie titrantem rozpoczyna się po dozowaniu próbki oleju do odczynnika. Użytkownik musi wprowadzić masę próbki do menu. Szybkość miareczkowania jest precyzyjnie dostosowywana do szybkości reakcji za pomocą algorytmów sterowania.Miareczkowanie jest wykonywane automatycznie do momentu wskazania punktu końcowego pomiaru. Po zakończeniu pomiaru wyniki są wyświetlane w mg KOH/g oleju lub kilku innych jednostkach.