Oferta

wydrukuj kartę produktu

Spektrometr ruchliwości jonów

Spektrometr ruchliwości jonów (IMS) firmy G.A.S. mbH umożliwia wykorzystanie technologii IMS w połączeniu ze stacjonarnymi chromatografami gazowymi (GC) z rampą temperaturową, a tym samym w bardzo wymagających zastosowaniach analitycznych, w których potrzebne są wysokie możliwości separacji i/lub czułość. W porównaniu z innymi detektorami, IMS oferuje drugi wymiar separacji, a tym samym pełną ortogonalność, dzięki czemu współwystępujące związki mogą być nadal rozdzielane, zanim zostaną wykryte na poziomie niskim/sub ppb. Zgodnie z prawami IMS, który działa pod ciśnieniem atmosferycznym, jony są rozdzielane według ich masy i struktury. Dzięki temu można oddzielić od siebie nawet związki izomeryczne. Zastosowane źródło trytu o niskiej intensywności leży poniżej limitu wyłączenia dyrektywy UE 96/29 EURATOM i dlatego nie wymaga żadnych licencji. Działanie detektora może odbywać się w trybie pozytywnym, np. w celu testowania związków heteroatomowych podczas pracy ze związkami (poza) wywołującymi smak. Działa również z wyjątkową czułością w trybie negatywnym podczas testowania np. substancji chlorowcowanych lub siarkowych.