Oferta

wydrukuj kartę produktu

Seria przenośnych analizatorów jakości wody

Przenośny analizator jakości wody do metali ciężkich HM-3000P
Wielofunkcyjny, przenośny analizator metali ciężkich HM-5000P

Dziedziny zastosowania:
Zastosowanie w terenie w nagłych przypadkach (na przykład do testowania zanieczyszczenia wody).
Precyzyjne wykrywanie metali ciężkich w laboratoriach.
Monitorowanie jakości wód powierzchniowych, podziemnych, wody morskiej, ścieków przemysłowych, wody pitnej i innych rodzajów.
Testowanie zawartości metali ciężkich w glebie, żywności a także w odpadach stałych.

Charakterystyka:
  • Zastosowana metoda wykrywania w HM-3000P to anodowa woltamperometria stripingowa.
  • Zastosowane metody wykrywania w HM-5000P to połączenie anodowej woltamperometrii stripingowej i metody kolorymetrycznej.
  • Szybkie testowanie: 30 sekund do 5 minut.
  • Szeroki zakres testowy: typowe pomiary jonów Cu, Cd, Pb, Zn, Hg, As, Cr, Ni, Mn, Tl, itd.
  • Duża precyzja: w zakresie ppb, limity wykrywalności mniejsze niż 0,5 ppb.
  • Konstrukcja odporna na brud i wodę umożliwia pracę w trudnych warunkach.
  • Bateria litowa o dużej pojemności pozwala na wykonanie ponad 100 ciągłych pomiarów.
  • Półprzezierna technologia ekranu LCD pozwala na pracę nawet na otwartej przestrzeni.
  • Wspierana funkcja bezprzewodowego wydruku pomiarów w terenie (opcjonalna drukarka Bluetooth).