Oferta

wydrukuj kartę produktu

Koncentrator próbek – przewodnik

W jakich zastosowaniach używa się koncentratora próbek?
Koncentrator próbek to instrument laboratoryjny ogólnego przeznaczenia, który szybko przetwarza próbki na koncentraty, oddzielają je, oczyszcza oraz uwalnia je z zawartości tlenu. Pozwala on na uzyskanie dużej czystości próbki. Koncentrator używany jest do przygotowania serii próbek w takich branżach jak kontrola żywności i lewków, wykrywanie pozostałości pestycydów, analiza hormonów w fazach ciekłych i gazowych, a także analiza z użyciem spektrometrów masy.

Na jakie cechy należy zwracać uwagę przy wyborze koncentratora próbek?
Zakres kontroli temperatury, jej dokładność, tryby ogrzewania, objętość próbek oraz ich ilość w serii.

Jakiej metody ogrzewania używa koncentrator i jaką mogą uzyskać maksymalną temperaturę?
Koncentrator próbek używa kąpieli w bloku metalowym (moduł aluminiowy), a maksymalna możliwa do uzyskania temperatura to 200 ºC.

Co należy zrobić, jeżeli podczas analizy potrzebna jest większa objętość koncentratu?
Moduł koncentratora próbek jest opcją wymienną. Użytkownik może wybrać zakup modułu odpowiednio do swoich wymagań (5 ml/12 otworów, 5 ml/24 otwory, 20 ml/12 otworów, 20 ml/24 otwory).

Czy zmiana objętości próbki może być obserwowana w czasie trwania eksperymentu?
Modułowa budowa umożliwia obserwację zmiany objętości próbki w czasie rzeczywistym podczas trwania eksperymentu.


Jakie parametry można ustawić podczas eksperymentu, jeżeli objętość próbki jest inna?
Aby oszczędzać azot dozowany z użyciem igły do komory instrumentu, znajdującej się w jego górnej części, możliwe jest dostosowanie jego strumienia, w zależności od ilości próbki.

Jakich materiałów eksploatacyjnych używa koncentrator podczas normalnej pracy?
Szklanych pojemników na próbki, rozpuszczalników organicznych i obojętnego gazu.

Czy do pracy koncentratora potrzebna jest także konfiguracja innego sprzętu?
Koncentrator używa dużych ilości obojętnego gazu w procesie koncentracji próbek, dlatego niezbędne jest jego źródło w postaci butli z reduktorem ciśnienia.

Jak sterowany jest przepływ gazu podczas koncentracji próbek?
Strumień gazu przepływa przez zawór redukcyjny butli, a następnie przez ustawiony na tę samą wartość zawór redukcyjny filtru.