Oferta

wydrukuj kartę produktu

ANALIZATORY

CMC Instruments produkuje szeroką gamę analizatorów śladowych do pomiaru wilgoci w ppm. Technologia jest równie skuteczna w atmosferach korozyjnych jak i w gazach obojętnych. Urządzenia są zaprojektowane, aby zapewnić rzetelne, dokładne pomiary w trudnych warunkach w przeciągu wielu lat. Renowacja bądź wymiana czujników jest łatwa i może być wykonywana przez niewykwalifikowanych operatorów w 10 minut.
 • Atmosfery gazów korozyjnych, chlor (Cl2) i chlorowodoru (HCl)
 • Tlenu medycznego według Farmakopei Europejskiej
 • Gazy palne, CH4, H2, (wersja Ex)

Czujniki olejów  – Wysokiej jakości systemy monitorowania stanu i wczesnego wykrywanie uszkodzeń i stanów awaryjnych

WearSens® - System monitorowania i wykrywania wczesnych zmian/uszkodzeń turbin, sprężarek, kół zębatych, łożysk, transformatorów online lub poprzez sieć. Zastosowania obejmują:

 • Turbiny wiatrowe
 • Transformatory wysokiego napięcia
 • Duże systemy sprężarek
 • Turbiny smarowane olejem
 • Analiza wydajności smarów
 • Stanowiska testowe dla zastosowań motoryzacyjnych i morskich
 • ... i wiele więcej


Analizatory gazu/Oczyszczalniki/Zawory

Szeroka gama analizatorów gazów z procesów przemysłowych separacji powietrza, przemysłu chemicznego, energetycznego, farmaceutycznego, przemysłu obróbki cieplnej oraz przemysłu zgazowania.
 • Analizatory gazów procesowych, od ppb do %, szerokie aplikacje
 • Filtry wysokociśnieniowe
 • Śladowe analizatory azotu
 • Analizatory gazów śladowych
 • Analizatory tlenu
 • Analizatory przewodności cieplnej dla wodoru, gazów obojętnych, itp.
 • Analizatory biogazu
 • Oczyszczalniki wodoru
 • Oczyszczanie gazu do poziomu ppb