Oferta

wydrukuj kartę produktu

Emisyjny spektrometr atomowy z indukcyjnie sprzężoną plazmą ICP 2060T

Dziedziny zastosowania:
Metale ziem rzadkich, geologia, metalurgia, przemysł chemiczny, ochrona środowiska, petrochemia, medycyna kliniczna, półprzewodniki, produkcja żywności, próbki biologiczne, medycyna sądowa, rolnictwo, itp.

Charakterystyka:
  • Możliwość badania ponad 70 pierwiastków.
  • Szybka analiza, do 5-8 pierwiastków na minutę.
  • Jednoczesna analiza wielu pierwiastków.
  • Doskonałe limity detekcji, dla większości pierwiastków na poziomie ppb, a dla Ba nawet 0,7 ppb.