Oferta

wydrukuj kartę produktu

Chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym GC-MS 6800

Dziedziny zastosowania:
Przemysł: tekstylny, elektryczny i elektroniczny, materiałów sztucznych i kosmetyczny.
Bezpieczeństwo żywności: pozostałości pestycydów, aromaty, dodatki do żywności, opakowania.
Ochrona środowiska: powietrze, woda, gleba, odpady
w glebie.
Przemysł farmaceutyczny: fabryki leków i ich testowanie.
Przemysł petrochemiczny: rafinerie, fabryki chemiczne.
Bezpieczeństwo publiczne: materiały wybuchowe, analiza narkotyków, analiza dowodów rzeczowych.

Charakterystyka:
  • System GC wyposażony w elektroniczne sterowanie ciśnieniem i przepływem (EFC/EPC), wysokowydajne włókna EI z dużą emisją elektronów.
  • Wysokiej jakości kwadrupolowy analizator z filtrem wstępnym redukuje zanieczyszczenie kwadrupola. Wysokoenergetyczny, dynodowy powielacz elektronów zapewnia dobrą czułość.
  • System próżniowy zbudowany z importowanych części mechanicznych i turbopompy molekularnej gwarantuje stabilność i rzetelność systemu.
  • Manometry monitorują poziom próżni w czasie rzeczywistym. System wewnętrznej ochrony gwarantuje bezpieczeństwo pracy operatorów i kluczowych elementów w nietypowych warunkach. Technologia cyfrowej kompensacji w zasilaczu zapewnia lepszą czułość i rozdzielczość w pełnym zakresie pomiaru masy.
  • Oprogramowanie „ChemAnalyst” steruję autosamplerem (AS), chromatografem gazowym (GC) oraz spektrometrem masowym (MS). Dane są zbierane i przekazywane z użyciem szybkiej karty sieciowej. Dostępne są tryby pełnego skanowania (SCAN) oraz wybiórczego monitorowania jonów (SIM). System obsługuje tuning ręczny i automatyczny, wyświetla całkowity strumień jonów (TIC) oraz chromatogram masy.
  • Firma Skyray Instrument jest jedynym legalnym dystrybutorem posiadającym autoryzację NIST w kontynentalnych Chinach, co gwarantuje dostęp do najnowszej wersji oraz darmową aktualizację online.
  • Moduł przetwarzania danych poszukuje związków docelowych w NIST 2011 w oparciu o widma masowe próbek, wyświetla wyniki wraz z czasami retencji, wzorami strukturalnymi oraz widmami masowymi wzorców. Porównuje on także abundancję wzorców oraz jonów rzeczywistych. Użytkownicy mogą przeprowadzać dokładne analizy ilościowe i jakościowe.