Oferta

wydrukuj kartę produktu

Chromatograf cieczowy ze spektrometrem masowym LC-MS 1000

Dziedziny zastosowania:
LC-MS to niezbędne narzędzie w laboratoriach analizujących organizmy, leki
i żywność, kontrolujących procesy produkcyjne, jakość produktów, itd.

Charakterystyka:
  • Szybkie skanowanie (maksymalnie 10000 amu/s, wykres słupkowy).
  • Szeroki zakres skanowania (10-1100 amu).
  • Przełącznik trybu dodatniego/ujemnego.
  • Duża czułość detekcji (10 pg dla rezepiny, stosunek sygnału-do-szumu ≥ 50:1).
  • Duża integracja z oprogramowaniem (wysokociśnieniowa pompa LC, autosampler, termostat, detektor UV, sterowanie widmem masowym i przetwarzanie danych zintegrowane w oprogramowaniu).
  • Potężne funkcje automatycznej kalibracji i tunningu.
  • Interfejs w dwóch językach (chińskim i angielskim).