Oferta

wydrukuj kartę produktu

Automatyczny analizator jakości wody online WAOL 3000-HM

Dziedziny zastosowania:
Szeroki zakres zastosowań w monitorowaniu zanieczyszczeń wody w automatycznych stacjach monitorujących, w przepompowniach, regionalnych zbiornikach retencyjnych, laboratoriach analizy wód i na wszystkich poziomach monitoringu środowiska.

Charakterystyka:
 • Połączenie dwóch metod: anodowej woltamperometrii stripingowej i metody kolorymetrycznej.
 • Jednoczesne wykrywanie pierwiastków: CU, Cd, Pb, Hg, As, Ni, Cr6+ (możliwość dodania kolejnych, takich jak Mn, Fe, Co, Zn, Ti).
 • Limity detekcji: metoda woltamperometrii (ASV) – 0,1 μg/l,
 • kolorymetryczna: 1 μg/l.
 • Automatyczne, precyzyjne rozpuszczanie i próbkowanie poprawia zakres pomiarowy.
 • Powtarzalność: RSD ≤ 5%.
 • Duża odporność na zakłócenia: zaawansowana budowa ścieżek cieczy chroni przed wzajemnym zanieczyszczeniem. Własna technologia firmy Skyray rozwiązuje problem wzajemnych zakłóceń przy jednoczesnej obecności Cu i Zn.
 • Ustawienia trybów pomiarowych na życzenie: minimalny czas pomiarowy 25 min.
 • Innowacyjna budowa ścieżki cieczy oraz konstrukcja modułowa gwarantują stabilność systemu.
 • Wydajność i niezawodność: instrument ma prostą budowę, niskie koszty eksploatacji, dużą żywotność i niską awaryjność.
 • Szybki i wydajny moduł przygotowania HTHP efektywnie eliminuje zakłócenia wywołane obecnością substancji organicznych w wodzie. Wydajny system cyrkulacji używany jest do schłodzenia wody w celu skrócenia czasu przygotowania próbek do analizy.