Oferta

wydrukuj kartę produktu

Automatyczny podajnik próbki model Autospotter SES A4100

Urządzenie to pozwala na w pełni automatyczną aplikację próbki na pręcikach Chromarod lub płytkach TLC, pozwalając operatorowi na wykonywanie w tym czasie innych ważnych czynności. Urządzenie nie tylko automatyczne dozuje próbkę w określonej objętości, ale również dokonuje (zgodnie z programem) rozcieńczeń próbki, mycia strzykawki po analizie itp.

Po wykonaniu zaprogramowanych czynności emituje sygnał dźwiękowy informujący obsługę o zakończeniu procedury naniesienia (zadozowania) próbki.