Oferta

wydrukuj kartę produktu

Wysokociśnieniowa instalacja procesowa HiClave

Systemy reaktorów  HiClave™ to sprawdzone rozwiązanie do reakcji wysokociśnieniowych, zwłaszcza w układach wielofazowych.

Mogą być dostarczane w zakresie objętości od 10 do 250 ml, przy maksymalnym ciśnieniu do 300 barów i maksymalnej temperaturze do 300 °C. Dzięki czystemu metalowemu uszczelnieniu pokrywy ciśnieniowej, system osiąga szczelność, która umożliwia bardzo dokładne pomiary zużycia gazu. Możliwe jest podłączenie do 7 mediów.

W przypadku reaktorów o pojemności 100 ml i większej, przyłącza mogą być częściowo lub całkowicie poprowadzone na zewnątrz kołnierza pokrywy.

Umożliwia to lepszą obsługę i zapewnia więcej miejsca na urządzenia peryferyjne. Dostępne są różne systemy ogrzewania/chłodzenia, mieszadła magnetyczne lub mieszadła podwieszane sprzężone z magnesem oraz różne formy systemów zasilania gazem i cieczą.

Mogą one pracować jako pojedyncze lub równoległe systemy reaktorów. Poza standardowymi konfiguracjami, istnieje możliwość wykonania systemów specjalnie dostosowanych do wymagań klienta.