Oferta

wydrukuj kartę produktu

MicroLab Symulowanie procesów w skali micro

Urządzenia do ciągłego rozwoju i produkcji chemikaliów i farmaceutyków, zapewniające oszczędność czasu i kosztów, umożliwiają nie tylko optymalizację istniejących procesów produkcyjnych, ale także ich prostą symulację w skali laboratoryjnej. Nowe ścieżki syntezy, a także trudne do zarządzania reakcje mogą być przeprowadzane bezpiecznie i elastycznie przy użyciu prezentowanej tu platformy technologicznej. W oparciu o eksperymenty laboratoryjne i produkcję na małą skalę, przeniesienie procesu do produkcji jest możliwe do opanowania jak nigdy dotąd.

Wykorzystując przykładowe konfiguracje, poniżej przedstawiono zalety i obszary zastosowania tego sprzętu. Główny nacisk położono na rdzeń każdego systemu: wydajne mieszalniki i reaktory, które oferują najwyższy poziom wydajności reakcji. Same systemy oferują, oprócz sprawdzonych systemów automatyki laboratoryjnej HiTec Zang i urządzeń oprzyrządowania z modułów Modular MicroReactionSystem, w skrócie MMRS, który jest unikatowym na skalę światową systemem modułowym.

Konfiguracja I: System emulgujący
Koncentracja na mieszaniu
Czy można wytwarzać najwyższej jakości emulsje składające się z kilku składników wielofazowych w skali mg, g lub kg? Elastyczna faza olejowa i wodna mogą być mieszane ze sobą przy użyciu konstrukcji przedstawionej poniżej.


System mikroreaktora pokazany po poniżej  ma dwa tryby mieszania do produkcji złożonych emulsji. Nadaje się on do ciągłego emulgowania w temperaturze do +80 °C, przy czym możliwe jest również przetwarzanie stopionych lub rozpuszczalnych materiałów w wyższej temperaturze. W tym celu płyta bazowa jest wyposażona w elektryczne urządzenie do podgrzewania. System można dowolnie rozbudowywać za pomocą dodatkowych modułów funkcjonalnych MMRS.


Konfiguracja II: System Miprowa® Lab
Koncentracja na szybkich reakcjach egzotermicznych
Nigdy wcześniej nie byłeś w stanie przeprowadzać tak prostych i szybkich testów, które w przeszłości były niemożliwe do wykonania lub trudne do kontrolowania przy użyciu konwencjonalnego sprzętu. Korzystając z reaktora laboratoryjnego Miprowa® Lab, można mierzyć temperatury z dużą częstotliwością próbkowania w różnych etapach procesu reakcji, a także dodawać dodatkowe materiały do dwóch ciekłych reagentów, aby na przykład przeprowadzić proces hartowania. Miprowa® Lab może być używana jako moduł interfejsu wraz z mikrosprzętem do optymalizacji procesu w skali laboratoryjnej, którą można nastepnie bezproblemowo zwiększać. Technologia aparatury Miprowa® wyróżnia się wysokim stosunkiem powierzchni do objętości kanałów przepływowych, ciągłym mieszaniem przepływu procesu i elastycznie modyfikowalną konstrukcją aparatury.

Zautomatyzowany system mikroreaktora z elastyczną regulacją i pomiarem temperatury reakcji. Nadaje się do ciągłej syntezy w mieszaninach reakcyjnych ciecz-ciecz (zarówno jednorodnych, jak i niejednorodnych) oraz gaz-ciecz w zakresie temperatur od -20 do +200 °C. System można dowolnie rozbudowywać za pomocą dodatkowych modułów funkcjonalnych MMRS.


Konfiguracja III: System do reakcji kriogenicznych
Koncentracja na złożonych, wieloetapowych reakcjach 

W naszym trzecim przykładzie przedstawiony zostanie system, za pomocą którego można przeprowadzać wymagające pod względem bezpieczeństwa, wieloetapowe reakcje w laboratorium w niskich temperaturach (≤-40 °C). Początkowo materiały wejściowe są doprowadzane do pożądanej temperatury reakcji, następnie mieszanie odbywa się w mikromieszalniku, a następnie w dwóch reaktorach, które umożliwiają stałe mieszanie strumienia reakcyjnego. Po zakończeniu pierwszego etapu reakcji możliwe jest wytworzenie roztworu o stałej zawartości za pomocą specjalnego mieszalnika, który następnie może kontynuować reakcję w trzecim reaktorze. Taka konfiguracja laboratoryjna zapewnia swobodę skutecznego przeprowadzania bardzo wymagających reakcji w kontrolowanych i powtarzalnych warunkach. W bardzo krótkim czasie otrzymuje się różne dane (p, T itp.), które pozwalają uzyskać ogólny obraz procesu.

Zautomatyzowany system mikroreaktorów z dwoma etapami reakcji. Nadaje się do ciągłej syntezy w mieszaninach reakcyjnych ciecz-ciecz (zarówno jednorodnych, jak i niejednorodnych) oraz gaz-ciecz w zakresie temperatur od -45 do +200 °C.

System jest przeznaczony do reakcji litowania, w których cząstki mogą również wytrącać się w drugim etapie. Można tu również przeprowadzać inne reakcje, zwłaszcza jeśli wymagane są dłuższe czasy przebywania (do 10 minut). System można dowolnie rozbudowywać za pomocą dodatkowych modułów funkcjonalnych MMRS.