Oferta

Produkty ECH Titratory Wolumetryczne

Titramax VT TAN/TBN

Titramax VT TAN/TBN jest odpowiedni do oznaczania całkowitej liczby kwasowej (TAN) lub całkowitej liczby zasadowej (TBN) olejów i tłuszczów. Liczba kwasowa wyraż…
czytaj więcej

Titramax VT WATER

Dzięki Titramax VT WATER można bardzo łatwo określić zawartość wody w cieczach. Urządzenie opiera się na miareczkowaniu wolumetrycznym zgodnie z metodą Karla Fischera. Titr…
czytaj więcej

Titramax VT SULPHUR

Titramax VT SULPHUR jest przeznaczony do oznaczania związków siarki w postaci siarkowodoru i siarki merkaptanowej w ciekłych węglowodorach i olejach. Pomiar wyko…
czytaj więcej

Titramax VT BROMINE

Wartość indeksu bromowego lub liczby bromowej wyraża ilość śladową nienasyconych składników węglowodorów i olejów. Określa się ją poprzez pomiar bromu …
czytaj więcej

Titramax VT ACID/BASE

Titramax VT ACID/BASE jest odpowiedni do oznaczania kwasów i zasad, pojemności buforowych, węglanów, wodorowęglanów i innych jonów w prób…
czytaj więcej