Oferta

wydrukuj kartę produktu

Titrator automatyczny – przewodnik

W jakich dziedzinach używa się titratorów?
Titratory automatyczne używane są głównie w laboratoriach, a zakres ich zastosowania jest szeroki. Wykorzystuje się je do testowania żywności i leków, kontroli chorób, testów i oczyszczania wody,
w przemyśle petrochemicznym, chemicznym, morskim, energetycznym, ochronie środowiska, technologiach nowych energii, edukacji, w badaniach naukowych i innych podobnych zastosowaniach.

Jak zidentyfikować dokładność titratora?
Aby zidentyfikować dokładność titratora, należy zbadać próbkę wzorcową o znanym stężeniu.

Co to jest zawór elektromagnetyczny o zerowej objętości martwej?
Titratory firmy Hanon używają najwyższej jakości zaworów elektromagnetycznych, których otwarcie
i zamknięcie nie pozostawia w nich cieczy. Dzięki temu instrument może uzyskać wyższą precyzję pomiarów.

Jak często należy wymieniać elektrodę?
W zależności od intensywności użytkowania i żywotności elektrody, należy rozważyć jej wymianę
w momencie, gdy pojawi się duże odchylenie odczytu wyników lub gdy paralelizm pogorszył się.

Jakie materiały eksploatacyjne potrzebne są w titratorze przy normalnym użytkowaniu?
Głównymi elementami zużywającymi się w titratorze są: elektroda i reagent potrzebny do codziennych analiz.

Jakie są wymagania środowiskowe do instalacji titratora?
Należy zapewnić typowe zasilanie i płaskie podłoże dla instrumentu, a także unikać zakłóceń mających źródło w silnych polach magnetycznych.