Oferta

wydrukuj kartę produktu

Stacjonarne spektrometry NMR
Możliwości analizatora rdzeni skalnych:

Porowatość - Szybki i dokładny pomiar porowatości
Rozkład wielkości porów - Wysoka rozdzielczość wartości T2 z czasem echa aż do 60 µs
FFI, BVI, CBW, T2 Cut-off - Proste określenie podstawowych kluczowych parametrów analizy
Przepuszczalność - Przepuszczalność rdzeni określana z pomiarów rozkładu wielkości porów, Optymalizacja modeli przepuszczalności
Typowanie płynów i mapy 2D - 2D transformata odwrotna Laplace do generacji map T2-D dla rozróżniania płynów. Mapy T1-T2, T2-T2. Określenie wsp. T1/T2.
Profile nasycenia - Dokładne profile osiowe z rozdzielczością lepszą niż 0.5mm
Profile dystrybucji porów - Profile dystrybucji T2 wzdłuż osi rdzenia
Ciśnienie kapilarne – Możliwość kompletnego pomiaru ciśnienia kapilarnego
Temperatura próbki - Opcje dla prostej kontroli temperatury próbki w RP
Analiza - Analiza statystyczna i generowanie raportów.