Oferta

wydrukuj kartę produktu

OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE - PROCESS EYE PROFESSIONAL

Cirrus jest sterowany przy użyciu oprogramowania Process Eye Professional, platformy zawierającej szereg skryptów, która komunikuje się z instrumentem przez sieć TCP/IP. Oprogramowanie Process Eye zostało zaprojektowane do użycia pod kontrolą najnowszych systemów operacyjnych firmy Microsoft®, w tym Windows® XP i Windows XP Professional.
Cechy i zalety to oprogramowania to:
  • Prezentacja danych i jednostek w formie zależnej od zastosowania
  • Pozwala na w pełni zautomatyzowaną pracę i kalibrację
  • Alarmy i ostrzeżenia konfigurowane przez użytkownika
  • Możliwość konfiguracji do śledzenia danych z innych czujników procesowych (temperatury, ciśnienia, przepływu, itp.)

Opcje specjalne urządzenia Cirrus
  • wersja z wlotem wielostrumieniowym (4 do 8 strumieni)
  • wersja do gazów korozyjnych
  • wersja do przepompowywania gazów lekkich (wysokie stężenia H2 lub He)
  • wersja z regulowanym ciśnieniem źródła jonów dla próbek z różnym ciśnieniem
  • wersja o wysokiej rozdzielczości masy

      Widok wnętrza urządzenia Cirrus                           Ekran oprogramowania Process Eye ProfessionalSpecyfikacja techniczna

Wymiary i waga

645 mm (długość) x 410 mm (szerokość) x 350 mm (wysokość)

waga 34,5 kg

Elektronika

1 – 200 i 1 – 300 amu standard

1 – 100 amu opcja wysokiej wydajności

Limity detekcji

w zależności od gazu, typowa < 100 ppb dla składników nieinterferujących

Energia elektronowa i prąd emisji

w zależności od wykonywanej operacji

Maksymalna temperatura pracy

(turbopompa i elektronika)

35 °C, 80% wilgotności (bez kondensacji)

Temperatura pieca

(komora próżniowa i interfejs wlotowy)

180 °C do wygrzewania, 80 °C do pracy przy podniesionej temperaturze

Wlot kapilarny

2,0 m długości z 1/4” złączem Swagelok®, podgrzewany do 150 °C

Zużycie gazów

20 ml/min

Ciśnienie próbki

1 bar

System pompy

turbomolekularna, bezolejowa pompa wysokociśnieniowa z wewnętrzną 4-stopniową pompą wstępną w standardzie

Zalecana specyfikacja komputera PC

Pentium® IV lub odpowiednik Microsoft® Windows XP lub nowszy

Interfejs komputerowy

wymagany 1 port sieciowy LAN

Możliwości we/wy (oparte na Cirrus)

3 wejścia analogowe (0-10 volt, 16 bit)

1 wyjście analogowe (0-10 volt, 16 bit)

12 wejść/wyjść cyfrowych TTL (niedostępne przy opcji wlotu wielostrumieniowego)

Zasilanie

Uniwersalne źródło 90 – 264 VAC / 44 – 66 Hz

Maksymalne zużycie prądu 800 W (podczas wygrzewania)