Oferta

wydrukuj kartę produktu

Spektrofotometr UV-VIS serii i2/i3/i5/i8/i9

Spektrofotometr światła widzialnego i2
Standardowe oprogramowanie skanujące posiada następujące funkcje: zliczanie ilościowe, kinetyka, skanowanie długości fali, wielokrotna długość fali, czy przetwarzanie danych z analizy DNA/protein.
Rysowanie krzywych kalibracji oraz implementacja związanych z nimi testów. Instrument może przechowywać w sobie do 200 grup danych oraz 200 krzywych standardowych.
Zawieszona budowa systemu optycznego, wzmocniona i pogrubiona podstawa w celu wyeliminowania wibracji oraz wpływu odkształceń na system optyczny.
Automatyczna kalibracja długości fali oraz automatyczna korekta odchylenia.
Lampy deuterowa i wolframowa wymienne w prosty sposób, bez ponownych ustawień.
Standardowe oprogramowanie PC.

Spektrofotometr UV-VIS i3
Standardowe oprogramowanie skanujące może bezpośrednio wykonywać analizy fotometryczne, testy ilościowe i przetwarzanie danych analitycznych.
Rysowanie krzywych kalibracji oraz implementacja związanych z nimi testów. Instrument może przechowywać w sobie do 200 grup danych oraz 200 krzywych standardowych.
Z zastosowaniem metody krzywej kalibracji można bezpośrednio obliczyć standardową krzywą wielopunktową, a na jej podstawie zmierzyć stężenie nieznanej próbki.
Z zastosowaniem metody współczynników można przeprowadzić bezpośrednie pomiary próbki, wprowadzając współczynnik do równania krzywoliniowego.
Automatyczna kalibracja długości fali oraz automatyczna korekta odchylenia.
Lampy deuterowa i wolframowa wymienne w prosty sposób, bez ponownych ustawień.

Spektrofotometr UV-VIS i5
Standardowe oprogramowanie skanujące posiada następujące funkcje: zliczanie ilościowe, kinetyka, skanowanie długości fali, wielokrotna długość fali, przetwarzanie danych z analizy DNA/protein oraz ich drukowanie.
Wiele funkcji przetwarzania danych daje użytkownikowi duże możliwości edycji i ułatwia pracę.
Zawieszona budowa systemu optycznego, wzmocniona i pogrubiona podstawa w celu wyeliminowania wibracji oraz wpływu odkształceń na system optyczny.
Synchroniczne sinusoidy, duża rozdzielczość i wysoka powtarzalność długości fali.
Standardowe oprogramowanie PC.
Spektrofotometr UV-VIS i8 z podwójną wiązką
System optyczny z podwójną wiązką
Standardowe oprogramowanie skanujące posiada następujące funkcje: zliczanie ilościowe, kinetyka, skanowanie długości fali, wielokrotna długość fali, oraz przetwarzanie danych z analizy DNA/protein.
Zawieszona budowa systemu optycznego, wzmocniona i pogrubiona podstawa w celu wyeliminowania wibracji oraz wpływu odkształceń na system optyczny.
24-bitowa konwersja analogowo-cyfrowa z dużą szybkością i precyzją, ulepszona czułość instrumentu.
Kluczowe elementy importowane z Niemiec i Japonii.
Najlepszy system optyczny, najlepsze rozwiązania i technologie, najlepsze materiały.
Standardowe oprogramowanie PC.Spektrofotometr UV-VIS i9 z podwójną wiązką
Standardowe oprogramowanie skanujące posiada następujące funkcje: zliczanie ilościowe, kinetyka, skanowanie długości fali, wielokrotna długość fali, oraz przetwarzanie danych z analizy DNA/protein.
Zawieszona budowa systemu optycznego, wzmocniona i pogrubiona podstawa w celu wyeliminowania wibracji oraz wpływu odkształceń na system optyczny.
24-bitowa konwersja analogowo-cyfrowa z dużą szybkością i precyzją, ulepszona czułość instrumentu.
Automatyczne dostosowanie szerokości pasma: 0,5/1,0/2,0/4,0/5,0.
Kluczowe elementy importowane w oryginalnych opakowaniach.
Najlepszy system optyczny, najlepsze rozwiązania i technologie, najlepsze materiały.
Standardowe oprogramowanie PC.Specyfikacja techniczna

 

i2

i3

i5

i8

i9

Zakres długości fal

320 – 1100 nm

190 – 1000 nm

190 – 1100 nm

Szerokość pasma

2 nm

2 nm

1,8 nm

1,8 nm

0,5/1/2/4/5 nm

Dokładność szerokości pasma

± 0,5 nm

± 1 nm

± 0,5 nm

± 0,1 nm (D2 656,1 nm) ±0,3 nm

Powtarzalność szerokości pasma

≤ 0,2 nm

≤ 0,3 nm

≤ 0,2 nm

≤ 0,1 nm

Dokładność fotometryczna

± 0,3% T

± 0,5% T

± 0,3% T

± 0,2% T

Powtarzalność fotometryczna

≤ 0,15% T

≤ 0,2% T

≤ 0,15% T

Światło rozproszone

≤ 0,05% T

≤ 0,03% T

Stabilność

± 0,001 A/h (500 nm)

± 0,0004 A/h (500 nm)

Płaskość linii bazowej

± 0,001 A/h

-

± 0,001 A/h

± 0,001 A/h

Szum

± 0,0005 A

-

± 0,0005 A

Zakres fotometryczny

0 – 200% T, -0,3 – 3A, 0 – 9999 C

Tryb ustawiania długości fali

Automatyczny

Szybkość skanowania

-

-

Wysoka, średnia, niska, opcjonalna

Port danych

Port USB

Port drukarki

Port równoległy

Wyświetlacz

Graficzny LCD (128*64)

Graficzny LCD (320*240)

Źródło światła

Lampa wolframowa halogenowa

Lampa deuterowa i wolframowa halogenowa

Detektor

Fotodioda silikonowa

Zasilanie

AC 220V/50 Hz lub 110V/60 Hz

Wymiary (mm)

460 x 380 x 180

460 x 380 x 160

460 x 380 x 180

625 x 430 x 210

Waga

15 kg

13 kg

20 kg

28 kg

28 kg