Oferta

wydrukuj kartę produktu

Spektrofotometr – przewodnik

W jakich dziedzinach używany jest spektrofotometr UV-VIS?
Jest on szeroko stosowany w przemyśle chemicznym, medycynie, biochemii, metalurgii, przemyśle lekkim, tekstylnym, materiałowym, ochronie środowiska, testach medycznych, edukacji i innych branżach. Jest on jednym z najważniejszych instrumentów służących do kontroli jakości w analityce przemysłowej, a także podstawowym instrumentem w wielu laboratoriach.

Na jakie cechy należy zwracać uwagę przy wyborze spektrofotometru?
Zakres długości fal, dokładność zakresu fal, dokładność fotometryczna, światło rozproszone, stabilność, poziom szumu, możliwość użycia pojedynczej lub podwójnej wiązki, ustalona lub dostosowana szerokości pasma.

Jak zapewnić stabilność systemu optycznego?
Spektrofotometr serii UV-VIS firmy Hanon ma wszystkie elementy systemu optycznego zamocowane na wzmocnionej i pogrubionej podstawie, co pozwala uniknąć jej deformacji i wibracji, które to czynniki wpływają niekorzystnie na dokładność pomiaru. Źródło światła systemu optycznego, detektor oraz inne elementy są najwyższej jakości.

Do czego potrzebne jest oprogramowanie i komputer PC?
Oprogramowanie sterujące pozwala użytkownikowi na wygodniejszą pracę z instrumentem. Dzięki temu może on przechowywać bardziej szczegółowe dane i krzywe pochodzące z eksperymentów oraz wykorzystywać dodatkowe funkcje.

Jakie funkcje zapewnia oprogramowanie PC?
Instrument oraz oprogramowanie PC mogą niezależnie używać funkcjonalności takich jak zliczanie ilościowe, kinetyka, skanowanie długości fali, wielokrotna długość fali, czy przetwarzanie danych z analizy DNA/protein.

Jaka jest różnica pomiędzy pojedynczą i podwójną wiązką?
Pojedyncza wiązka: scentralizowana energia, wysoki odstęp sygnału od szumu, prosta struktura. Nie można korygować wpływu światła rozproszonego na wynik, fluktuacji źródła światła i szumu elektroniki.

Podwójna wiązka: nie tylko można zmierzyć błąd powodowany przez źródło światła, rozproszenie, fluktuację, elektronikę czy środowisko roztworu, ale także skorygować go, tak aby wyniki były dokładniejsze i bardziej stabilne.

Jaka jest różnica między ustaloną a dostosowywaną szerokością pasma?
W analizie ilościowej, dostosowywana szerokość pasma jest lepsza, ponieważ szerokość jest mniejsza, a monochromatyczność lepsza. Jednak w praktycznych zastosowaniach, gdy monochromatyczność staje się lepsza, a energia wiązki słabsza, pojawia się większa fluktuacja wyników testów. Także nie zawsze im węższa szerokość pasma, tym lepiej. Zależy to od próbki: maksymalna użyteczna szerokość pasma to taka, przy której absorbancja już się nie zmienia.

Czy wymiana lamp deuterowej i wolframowej jest wygodna?
Wymiana lamp deuterowej i wolframowej jest wygodne: jedyną potrzebną do wykonania czynnością jest wyjęcie uszkodzonej lampy i zamontowanie nowej, bez potrzeby martwienia się ustawianiem systemu optycznego.