Oferta

wydrukuj kartę produktu

Refraktometr automatyczny – poradnik

Jaka jest różnica pomiędzy refraktometrem automatycznym a refraktometrem Abbe?
Refraktometr automatyczny może analizować ciecze. Refraktometr Abbe może analizować zarówno ciecze jak i ciała stałe. Refraktometr Abbe ma szczególne wymagania dotyczące próbek ciekłych, na przykład gęste i ciemne próbki mogą obniżyć dokładność pomiarową. W przypadku refraktometru automatycznego wymagań tych nie trzeba brać pod uwagę.

W jakich dziedzinach używa się refraktometrów?
Refraktometry są używane powszechnie w przemyśle petrochemicznym, medycznym, produkcji farb, żywności, chemii codziennego użytku, rafinacji cukru i innych dziedzinach.

Dlaczego podczas pomiaru współczynnika załamania światła należy kontrolować temperaturę?
Temperatura może mieć wpływ na współczynnik załamania światła danej substancji, a wpływ ten może być zupełnie odmienny dla różnych substancji. Odchylenie wartości współczynnika spowodowane zmianą temperatury nie jest liniowe – jedynie kilka substancji ma stały współczynnik odchylenia temperatury lub tabele z zestawem takich wartości. W przypadku większości substancji istnieje potrzeba ich analizy w określonej temperaturze.

Jak temperatura wpływa na wyniki testowania próbek?
Różne substancje w różny sposób reagują na zmiany temperatury, a zmiana ich współczynnika załamania nie jest liniowa w zależności od zmiany temperatury. W przypadku niektórych substancji, zmiana temperatury ma duży wpływ na współczynnik załamania, a odchylenie może wynosić ponad 0,001.
W przypadku innych substancji, zmiana temperatury może mieć niewielki wpływ na współczynnik załamania, który może zmienić się jedynie o 0,0001.

Jakie są zalety systemu z wbudowanym systemem kontroli temperatury ogniwem Peltiera?
W porównaniu z zewnętrzną cyrkulacyjną łaźnią wodną, system kontroli temperatury ogniwem Peltiera umożliwia dokładniejsze sterowanie temperaturą oraz zapewnia wyższą wydajność. Wbudowany system Peltiera może być przydatny dla użytkowników, którzy często zmieniają warunki analiz. Pozwala to uniknąć konieczności koordynacji pracy wielu instrumentów, co często prowadzi do powstania błędów
i pomyłek.

Jednostka A620 wymaga cyrkulacyjnej łaźni wodnej. Jakie są wymagania dotyczące takiego systemu chłodzenia?
Są trzy wymagania: Konieczność chłodzenia, chłodzenie zewnętrzne, stabilność na poziomie przynajmniej 0,1 ºC.

Dlaczego pryzmat pomiarowy refraktometru wykonany jest ze szkła szafirowego?
Tradycyjne refraktometry mają zwykłe pryzmaty szklane, ale ich żywotność i czas pracy są niskie. Szafir
o dużej twardości pozwala uniknąć problemów związanych z zanieczyszczeniami występującymi w przypadku szafiru naturalnego, co wpływa na współczynnik załamania światła. Szafir o dużej twardości ma również doskonałą odporność na korozję i zadrapania, co znacznie wydłuża jego żywotność.

Jaki typ detektora wykorzystuje refraktometr automatyczny?
Refraktometr automatyczny używa detektora CCD o wysokiej rozdzielczości, który potrafi dokładnie
i wydajnie analizować różne rodzaje próbek przy użyciu unikalnej technologii rejestracji sygnału.

Jakie są zalety detektora CCD?
Użycie detektora CCD zamiast detekcji wzrokowej daje następujące zalety:
Może znacząco poprawić rozdzielczość, pozwala uniknąć błędów popełnianych przez człowieka, znacząco poprawia też dokładność. Znacząco poprawia szybkość analiz, a jednocześnie wydajność.

Czy refraktometr firmy Hanon może analizować substancje kolorowe? Dlaczego?
Seria automatycznych refraktometrów firmy Hanon nie tylko używa detektora CCD o najwyższej wydajności na rynku, ale również wykorzystuje specjalnie zoptymalizowany proces. Instrument może analizować ciecze w dowolnym kolorze, zachowując jednocześnie swoją wysoką czułość.

Czy refraktometr wymaga kalibracji? Jak go skalibrować?
Refraktometr wymaga kalibracji. Automatyczny refraktometr firmy Hanon umożliwia użytkownikowi wykonanie kalibracji jednopunktowej. Użytkownik musi jedynie wykonać kalibrację na wodzie destylowanej lub preparacie wzorcowym, który sam może przygotować.