Oferta

wydrukuj kartę produktu

Polarymetr – poradnik

Jakie parametry należy brać pod uwagę przy wyborze polarymetru?
Dokładność i powtarzalność wyników są najważniejszymi parametrami polarymetru. Jeżeli precyzja sterowania temperaturą jest ważna, należy wybrać polarymetr
z kontrolą temperatury. Jeżeli kontrola temperatury nie jest dość dokładna, a stabilność jest zbyt niska, warto podłączyć zewnętrzną łaźnię wodną w celu zapewnienia kontroli temperatury.

Po pierwsze, pomiary skręcalności substancji aktywnych optycznie muszą odbywać się przy tej samej długości fali świetlnej. Długość fali świetlnej lampy sodowej w powietrzu wynosi 589,3 nm. Lampa LED ze specjalnym filtrem również może uzyskać tę długość fali, dając taki sam efekt, jak w przypadku lampy sodowej. Po drugie, żywotność lampy sodowej wynosi średnio od 50 do 200 godzin, a w przypadku lampy LED jest to średnio około 5000 godzin. Co więcej, cena lampy LED jest niższa niż w przypadku lampy sodowej. Dlatego też wymiana lamp sodowych na lampy LED jest nieodwracalnym trendem.

Jaki rodzaj próbek wymaga kontroli temperatury podczas testów?
Teoretycznie wszystkie badane próbki mają swoje wymagania co do temperatury. Jednak w przypadku substancji takich jak cukry, które posiadają dokładną tabelę korekcji współczynników w zależności od temperatury, a także gdy użytkownik nie oczekuje zbyt dokładnych wyników końcowych i godzi się na wyniki z pewnym odchyleniem, może on kupić polarymetr bez kontroli temperatury. Jednak we wszystkich innych przypadkach, wykonywane analizy mają ścisłe wymagania co do warunków temperaturowych, ponieważ większość substancji nie posiada określonych poprawek temperaturowych. Również dobra praktyka produkcyjna wymaga ścisłego określenia temperatury przy prowadzeniu testów, dlatego większość użytkowników powinna wybrać polarymetr z kontrolą temperatury.

Jakie są zalety zaawansowanego, dotykowego, kolorowego ekranu VGA podczas jego użytkowania?
Zaawansowany, dotykowy, kolorowy ekran VGA oferuje użytkownikowi niepowtarzalny komfort użytkowania, zbliżony funkcjonalnością do jego przyzwyczajeń i pozwalający na dowolne sterowanie instrumentem.

Jakie zalety może przynieść użytkownikowi funkcja automatycznej kalibracji polarymetru?
Polarymetr z funkcją automatycznej kalibracji pozwala użytkownikowi zawsze wiedzieć, jakie są warunki pracy, a także pomaga w dostosowaniu dokładności instrumentu do potrzeb, zapewniając osiągnięcie jego optymalnej wydajności i sprawności roboczej.

Jak dokładnie wersja P850 kontroluje temperaturę?
Wbudowany w urządzenie P850 precyzyjny system kontroli temperatury Peltiera, z użyciem szeregu czujników temperatury, półprzewodnikowych czujników temperatury i regulacją temperatury typu PID, zapewnia ograniczenie wahań temperatury do nie więcej niż 0,1 stopnia, przy zachowaniu precyzji pomiaru na poziomie 0,3 stopnia oraz ściśle kontrolowanego środowiska temperaturowego. System
w pełni spełnia wymagania różnych procedur analitycznych pod względem dokładności temperaturowej.

Ile trybów pomiarowych ma polarymetr?
Polarymetr ma cztery główne tryby: skręcalność optyczna, skręcalność optyczna właściwa, stężenie oraz tryb Brix. Aktualnie nasza firma wypuściła na rynek szereg modeli instrumentów, w których można dowolnie przełączać te tryby, tym samym eliminując konieczność wykonywania przez użytkownika skomplikowanych obliczeń.
Jak często należy kalibrować polarymetr?
Użytkownik może wybrać kalibrację co tydzień lub miesiąc, w zależności od intensywności użytkowania sprzętu oraz wymagań dotyczących dokładności. Jeżeli użytkownik prowadzi pomiary jedynie przy niektórych wartościach kątowych, może też wybrać standardowy, kwarcowy moduł optyczny z najbardziej zbliżonym kątem pomiarowym przy prowadzeniu codziennej kalibracji.

Jaki jest wpływ zewnętrznych warunków na wyniki pomiarów polarymetru?
Ponieważ temperatura wpływa na wyniki pomiarowe, nawet w warunkach o kontrolowanej temperaturze zalecane jest utrzymywanie temperatury otoczenia na poziomie bliskim 20 stopni,
a najlepiej gdy środowisko, w którym znajduje się instrument, miało temperaturę otoczenia pomiędzy 15 a 20 stopni. Pozwoli to uniknąć różnic pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą testową, co może skutkować różnicami w wynikach pomiarów.

Jakie są zalety systemu z wbudowanym systemem kontroli temperatury Peltiera?
W porównaniu z zewnętrzną łaźnią wodną, system kontroli temperatury Peltiera umożliwia dokładniejsze sterowanie temperaturą oraz zapewnia wyższą wydajność. Wbudowany system Peltiera może być przydatny dla użytkowników, którzy często zmieniają warunki analiz. Pozwala to uniknąć konieczności koordynowania pracy wielu instrumentów na raz, co często prowadzi do powstania błędów i pomyłek.